W innych językach: Deutsch English Français 日本語 Nederlands Русский Українська 简体中文

Kiwon

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
Pumpjack.png
Kiwon

Pumpjack entity.png

Receptura

Time.png
5
+
Electronic circuit.png
5
+
Iron gear wheel.png
10
+
Pipe.png
10
+
Steel plate.png
5
Pumpjack.png
1

Łącznie surowce

Time.png
21.25
+
Copper plate.png
7.5
+
Iron plate.png
35
+
Steel plate.png
5

Receptura

Time.png
5
+
Electronic circuit.png
5
+
Iron gear wheel.png
10
+
Pipe.png
10
+
Steel plate.png
5
Pumpjack.png
1

Łącznie surowce

Time.png
27.5
+
Copper plate.png
20
+
Iron plate.png
70
+
Steel plate.png
5

Kolor na mapie

Objętość magazynowa płynu

1000

Zdrowie

200

Wielkość stosu

20

Rozmiar po postawieniu

3×3

Zużycie energii

90 kW (elektryczny)

Czas wydobycia

0.5

Tempo wydobycia

1

Obszar wydobycia

1 kafelki

Zanieczyszczenie

10/m

Pola dla modułów

2 miejsca

Rodzaj prototypu

mining-drill

Nazwa wewnętrzna

pumpjack

Wymagane technologie

Oil processing (research).png

Polepszanie technologii

Mining productivity (research).png

Produkowane w

Assembling machine 1.png
Assembling machine 2.png
Assembling machine 3.png
Player.png

Kiwon wydobywa ropę naftową z pól ropy naftowej. Z jednego pola naftowego można wydobywać tylko przez jeden kiwon. Wydajność kiwona zależna jest od wydajności danego pola naftowego, zgodnie ze wzorem: wydajność_pola (%) / 10 = wydajność_kiwon (jednostek na cykl). Bez żadnych modułów jeden cykl trwa jedną sekundę.

W trakcie wydobywania ropy naftowej, po każdych 300 cyklach zmniejsza się wydajność pola naftowego o 1%, ale:

  • do wartości nie mniejszej niż 20% początkowej wydajności lub
  • wydajności 2 jednostki na sekundę

(w zależności od tego, która z powyższych wartości jest większa)

Maksymalna wydajność jest ograniczona do 100 jednostek ropy naftowej na sekundę (pole naftowe o większej niż 999% wydajności). Tak wydajne pola naftowe są rzadko spotykane w standardowych ustawieniach generatora świata.

Kiwony nie mogą być ustawione na ziemi, gdy nie ma pola naftowego. Miejsce ujścia ropy (końcówka kiwona) jest ustalone w zależności od pozycji kiwona.

Porady

Jeżeli pola naftowe są wyczerpane (wartość 20% wydajności początkowej) moduł prędkości przyspieszy wydobycie. Z dwoma modułami prędkości 3 podwoimy wydobycie z 2 do 4 jednostek ropy na sekundę. Dodając moduły w radionadajniku - o dodatkowe 0.5 jednostki.

Wzór na wielkość wydobycia:

Wydajność = Wydajność pola naftowego * [1 + (liczba modułów prędkości * bonus modułu) + (0,5 * liczba radionadajników * (liczba modułów w radionadajniku * bonus modułu))]

Przykład:

Dla jednego kiwona, z dwoma modułami prędkości 3 oraz 6 radionadajników po 2 modułami prędkości 3 każdy: 2 * [1 + (2 * 0,5) + (0,5 * 6 * (2 * 0,5))] = 10 jednostek ropy naftowej na sekundę

Historia

  • 0.15.0:
    • Kiwony mogą być włączane i wyłączane za pomocą sygnałów sieci sterującej. Ponad to mogą wysyłać informacje o aktualnej wielkości wydajności.

Zobacz również