W innych językach: Deutsch English Français 日本語 Nederlands Português do Brasil Русский 中文

Elektryczna wiertnica górnicza

From Official Factorio Wiki
Jump to: navigation, search
Electric mining drill.png
Elektryczna wiertnica górnicza

Electric mining drill entity.png

Receptura

Time.png
2
+
Electronic circuit.png
3
+
Iron gear wheel.png
5
+
Iron plate.png
10
Electric mining drill.png
1

Łącznie surowce

Time.png
8.25
+
Copper plate.png
4.5
+
Iron plate.png
23

Receptura

Time.png
2
+
Electronic circuit.png
5
+
Iron gear wheel.png
10
+
Iron plate.png
20
Electric mining drill.png
1

Łącznie surowce

Time.png
19.5
+
Copper plate.png
20
+
Iron plate.png
70

Map color

Fluid storage volume

200

Zdrowie

300

Wielkość stosu

50

Rozmiar po postawieniu

3×3

Zużycie energii

90 kW (elektryczny)

Czas wydobycia

0.3

Tempo wydobycia

0.5

Obszar wydobycia

5×5 kafelki

Zanieczyszczenie

10/m

Pola dla modułów

3 slots

Rodzaj prototypu

mining-drill

Nazwa wewnętrzna

electric-mining-drill

Wymagane technologie

Nie wymagany

Polepszanie technologii

Mining productivity (research).png

Produkowane w

Assembling machine 1.png
Assembling machine 2.png
Assembling machine 3.png
Player.png

Elektryczna wiertnica górnicza wydobywa rudę żelaza, rudę miedzi, kamień i/lub węgiel i umieszcza je na wprost kafelka wyjściowego, na taśmociągu lub maszynie/skrzyni, która jest tam umieszczona.

Maszyna zajmuje obszar 3x3, ale wydobywa na obszarze 5x5, szerszym o jeden kafelek w każdą stronę.

Wydobywa miedź, żelazo oraz węgiel w tempie 0.525/s i kamień w tempie 0.65/s.

Kiedy umieści się ją na złożu uranu, który wymaga kwasu siarkowego do wydobycia, na bokach wiertnicy pojawią się trzy złącza do płynów. Wiertnice przekazują nadmiar kwasu siarkowego między sobą, jeśli te złącza są wyrównane, co pozwala umieszczać wiertnice jedna przy drugiej. Dzięki temu, można je wszystkie zasilić tylko jednym przyłączem.

Zobacz też