W innych językach: Deutsch English Español Français 日本語 한국어 Nederlands Русский Українська 简体中文

Ropa naftowa

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
Crude oil.png
Ropa naftowa

Crude oil entity.png

Kolor na mapie

Używany jako amunicja przez

Flamethrower turret.png

Czas wydobycia

1

Rodzaj prototypu

fluid

Nazwa wewnętrzna

crude-oil

Wymagane technologie

Oil processing (research).png

Produkowane w

Pumpjack.png

Wykorzystywane w

Basic oil processing.png
Advanced oil processing.png
Fill crude oil barrel.png
Flamethrower ammo.png
Główny artykuł: Przetwórstwo ropy naftowej

Ropa naftowa to ciecz wydobywana z pól roponośnych przy użyciu specjalnych pomp (kiwonów). Przetwarzana jest w rafineriach na podstawowe frakcje: gazol, naftę i mazut. Ropę można transportować rurami, w beczkach lub cysterną kolejową.

Ropy naftowej można również używać jako mieszanki zapalającej w stacjonarnych miotaczach płomieni.

Pola roponośne

Wydajność każdego pola roponośnego określona jest w procentach. Każdy procent jest równy 300 cyklom kiwona. Bez wspomagania modułami prędkości, jeden cykl zajmuje jedną sekundę. Na polu o wydajności 80% kiwon może przepracować od 24000 do 24299 cykli (wydajność podawana jest bez miejsc dziesiętnych).

Każdy wykonany cykl pracy kiwona obniża dostępną liczbę cykli o 1, o ile liczba dostępnych aktualnie cykli przekracza 6000 (wydajność 20%) i jest większa niż 20% początkowej liczby dostępnych cykli.

Ilość ropy wydobywanej ze złoża w każdym cyklu stanowi 10-krotność wydajności złoża (tj. dla złoża o wydajności 115% ilość ropy jest równa 1,15 * 10 = 11,5 jedn.) i nie może być większa od 100.

Zobacz również