W innych językach: Čeština Deutsch English Français Italiano 日本語 한국어 Nederlands Português, Brasil Русский Українська 简体中文

Sieć elektryczna

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search

Sieć elektryczna jest używana do zasilania wielu różnych urządzeń. Każde urządzenie ma własny magazyn energii. Gdy energia jest produkowana, zostaje ona równomiernie rozprowadzona do wszystkich odbiorców w sieci.

Elementy sieci

Generacja

Są cztery sposoby na wyprodukowanie energii. Więcej szczegółów na temat każdej metody można znaleźć na stronie Generacja energii.

 1. Silnik parowy - Najbardziej powszechny, wymaga Boilery (które zużywają Wodę oraz paliwo).
 2. Ogniwo słoneczne - Darmowa energia, lecz działająca wyłącznie za dnia. Często stosowana wraz z akumulatorami.
 3. Akumulator - Magazyn energii, zobacz poniżej
 4. Turbina parowa - Wydajniejsza wersja silników parowych. Używane do generacji prądu z użyciem Reaktora jądrowego.

Jeśli zużycie energii jest niższe od produkcji, Silniki parowe i Turbiny parowe zwalniają, więc energia nie jest marnowana.

Magazynowanie

Zestaw 48 akumulatorów oraz podstacja elektryczna (w największym możliwym zagęszczeniu) potrafi przechować 240 MJ.

Energia może być magazynowana w Akumulatorach. Akumulatory ładują się nadmiarem energii i rozładowują się gdy pobór przekracza normalną produkcje.

Dodadkowo, Para może być magazynowana w Zbiorniku, pozwalając Silnikom parowym oraz Turbinom parowym działać na żądanie. Ta technika jest powszechnie stosowana w układach z Reaktorem jądrowym w których same reaktory wytwarzają więcej mocy niż jest to konieczne i działają tylko sporadycznie.

Dystrybucja

Słupy elektryczne używane są do rozprowadzania energii. Istnieją cztery typy słupów, każdy z nich ma różne właściwości. Właściwościami są: zaopatrywany obszar (obszar w którym urządzenia będą miały dostęp do prądu) oraz zasięg przewodu (odległość miedzy słupami pozwalająca na ich połączenie). Jeśli mają być połączone dwa słupy o różnych zasięgach przewodów, obowiązuje je najmniejszy z nich.

 1. Mały słup elektryczny - Drugi najmniejszy zaopatrywany obszar, najkrótszy zasięg przewodu, dostępny bez badań.
 2. Średni słup elektryczny - Średni zaopatrywany obszar, średni zasięg przewodu.
 3. Duży słup elektryczny - Najmniejszy zaopatrywany obszar, największy zasięg przewodu.
 4. Podstacja elektryczna - Największy zaopatrywany obszar, drugi największy zasięg przewodu, droga w wykonaniu.

Zużycie

Większość maszyn w Factorio używa energie elektryczną. Istnieją dwa aspekty wykorzystania energii przez maszynę.

 • Zużycie energii - Energia zużywana przez maszynę, podczas gdy aktywnie przeprowadza ona proces (wytwarzanie przedmiotu, przenoszenie przedmiotu itp.). Jeśli sieć elektryczna nie ma wystarczającej mocy do zasilania wszystkich urządzeń, energia elektryczna będzie równomiernie rozłożona na wszystkie urządzenia w sieci (w zależności od zapotrzebowania każdej maszyny), a wszystkie maszyny spowolnią proporcjonalnie do dostępnej mocy.
 • Upływ - Energia elektryczna jest pobierana niezależnie od tego czy maszyna jest włączona czy nie. Większość urządzeń pobiera energie w stanie spoczynku. Jest to zwykle nieistotne, ale może stać się problemem w małych fabrykach, w których moc jest ograniczona.

Połączenie

Prosty przykład małej sieci elektrycznej.

Sieć elektryczną tworzą generatory np.: (Silniki parowe lub Ogniwa słoneczne) oraz odbiorcy, zapewniając połączenie pomiędzy generatorem a odbiorcą po przez np.: Małe słupy elektryczne) połączone ze sobą. Słupy elektryczne pokrywają różne powierzchnie w zależności od ich rodzaju. Obszar pokrycia ukazywany jest jako niebieski kwadrat wokół słupa. Jeżeli słupy są dostatecznie blisko siebie, to połączą się automatycznie. Urządzenie jest podłączone gdy min. jedna kratka jego jest na zaopatrywanym obszarze. Przesunięcie kursora na słup informuje o bieżącym zapotrzebowaniu na energie w sieci tego słupa, a kliknięcie na niego pokaże szczegółowe informacje dotyczące sieci elektrycznej tego tego słupa. (Spójrz niżej)

 • Po najechaniu kursorem na słup i wciśnięciu klawisza shift zostaną usunięte wszystkie połączenia tego słupa z innymi.
 • Niepołączone słupy można połączyć używając Miedzianego drutu przeciągając od słupa do słupa (kliknij lewym przyciskiem na "dole" słupa z drutem w dłoni).
 • Poszczególne połączenia można usunąć "łącząc" je miedzianym drutem. Ta czynność nie zużywa przewodu.
 • Możesz użyć lewego przycisku myszy podczas biegania / jazdy, aby automatycznie ustawić słupy na ich największej możliwej do połączenia odległości. Pozwala to na dużą oszczędność przy rozprowadzaniu energii na duże dystanse. W takich przypadkach zalecane jest użycie Dużego słupa elektrycznego.

Podgląd sieci elektrycznej

GUI sieci elektrycznej

Aby uzyskać dostęp do GUI.

Możesz zobaczyć informacje na temat tej sieci do której podłączony jest słup!

 1. Pobór - Przedstawia aktualny pobór sieci. Ten pasek powinien być pełny. Jeśli nie jest, znaczy to ,że zużycie jest większe niż produkcja oraz pasek ten zmienia kolor na żółty (>50%) lub czerwony (<50%).
 2. Produkcja - Przedstawia aktualną produkcje. Ten pasek nigdy nie powinien być pełny. Jeśli jest pełny, oznacza to, że sieć pobiera całą dostępną energie. Im mniej pełny jest ten pasek, znaczy to, że produkowana jest nadwyżka energii.
 3. Pojemność Akumulatorów - Pasek ten przedstawia ilość energii zgromadzonej w akumulatorach. Ilość ta wyrażana jest w dżulach; 1 Dżul = 1 Wat * 1 sekunda (zobacz także [dżul]). Pasek ten powinien być w stanie całkowicie wypełnić się przed ponownym opróżnieniem.
 4. Zakres czasowy - Ustaw zakres czasu dla poniższych wykresów. "5s" oznacza w ciągu ostatnich 5 sekund.
 5. Szczegółowe zużycie - Lista odbiorców od najwyższego poboru do najniższego. Na przykładzie z obrazka, 2 rafinerie pobierają 431 kW.
 6. Szczegółowa produkcja - Lista producentów od najwyższej generacji do najniższej. Na przykładzie z obrazka, 9 Silników parowych produkuje elektryczność dla całej fabryki.
 7. Wykres zużycia - Pokazuje zużycie różnych odbiorców w sieci w czasie.
 8. Wykres produkcji - Pokazuje produkcje generatorów w sieci w czasie.


Należy pamiętać, że ramy czasowe wpływają na przedstawioną szczegółową produkcję/zużycie: wyświetlane waty to łączna średnia produkcja lub zużycie energii w pełnym wymiarze godzin. Ustawienie dłuższych ram czasowych pozwala również zobaczyć wcześniejsze produkcje lub zużycie maszyn, nawet jeśli nie są one obecnie podłączone do sieci.

Priorytety sieci

Energia elektryczna jest dostarczana na zasadzie pierwszeństwa. Zapotrzebowanie na energię jest zaspokajane przez generatory w następującej kolejności:

 • Ogniwa słoneczne - Najwyższy priorytet; zawsze pracują z maksymalną dostępną wydajnością, chyba że są w stanie pokryć cały popyt w sieci, w którym to przypadku odpowiadają one popytowi.
 • Silniki parowe oraz Turbiny parowe - Produkują taką ilość energii, której nie mogą zaspokoić panele słoneczne; zauważ, że Silniki i Turbiny mają ten sam priorytet, pozostała produkcja jest równo podzielony między nimi.
 • Akumulatory - Środek ostateczny. Oddają energie do sieci gdy wcześniejsze sposoby nie są wstanie wyprodukować więcej energii. Są one również ładowane tylko wtedy, gdy całe zapotrzebowanie zostanie zaspokojone, a dostępna jest jeszcze nadwyżka mocy.


Mogą zaistnieć sytuacje, w których pożądane jest inne zachowanie (np. Panele słoneczne w połączeniu z akumulatorami do produkcji w dzień i w nocy).

Nowo umieszczony słup elektryczny zostanie automatycznie połączony z pobliskimi słupami zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Zostanie on połączony z innymi dostępnymi słupami, zaczynając od najbliższego.
 2. Nie będzie podłączony do 2 słupów połączonych ze sobą (nie utworzy się trójkąt 3-słupowy).
 3. Nie podłączy się do więcej niż 5 innych słupów.

Gracz może ręcznie połączyć słupy razem przy użyciu Miedzianego Druta, jeśli znajdują się one w zasięgu gracza, o ile jeden z słupów nie ma już 5 połączeń.

Zobacz także