W innych językach: Deutsch English 日本語 한국어 Português, Brasil Русский Українська 简体中文

Turbina parowa

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
Steam turbine.png
Turbina parowa

Steam turbine entity.png

Receptura

Time.png
3
+
Copper plate.png
50
+
Iron gear wheel.png
50
+
Pipe.png
20
Steam turbine.png
1

Łącznie surowce

Time.png
38
+
Copper plate.png
50
+
Iron plate.png
120

Receptura

Time.png
3
+
Copper plate.png
50
+
Iron gear wheel.png
50
+
Pipe.png
20
Steam turbine.png
1

Łącznie surowce

Time.png
38
+
Copper plate.png
50
+
Iron plate.png
240

Kolor na mapie

Objętość magazynowa płynu

200

Zdrowie

300

Odporności

Ogień: 0/70%

Wielkość stosu

10

Rozmiar po postawieniu

3×5

Wytworzona moc

5.82 MW

Maksymalna temperatura

500 °C

Zużycie płynów

60/s

Czas wydobycia

0.3

Rodzaj prototypu

generator

Nazwa wewnętrzna

steam-turbine

Wymagane technologie

Nuclear power (research).png

Produkowane w

Assembling machine 1.png
Assembling machine 2.png
Assembling machine 3.png
Player.png

Turbina parowa służy do produkcji energii elektrycznej z pary wodnej. Zwykle używa się jej w zestawieniu z wymiennikami ciepła i reaktorami jądrowymi.

Turbiny zaprojektowane są na parę o temperaturze 500°C, ale mogą również pracować na parze niskopotencjałowej 165°C z kotłów parowych. W takim trybie, turbina działa jak dwa równoległe silniki parowe, produkując 1800 kW energii i zużywając 60 jedn./s pary. Wydajność turbiny zależy jedynie od temperatury pary zasilającej, a nie wynika z rodzaju budynku. Oznacza to, że turbina nie jest bardziej wydajna niż dwa silniki parowe, w przeliczeniu na energię pierwotną z paliwa. Ze względu na wyższe koszty konstrukcji nie jest również opłacalne zastępowanie silników parowych turbinami, chyba że zamierzamy zaoszczędzić miejsce pod zabudowę.

Moc urządzenia

Przy pełnym obciążeniu 60 jedn./s parą o temperaturze 500°C, turbina produkuje 5.82 MW energii elektrycznej (wyświetlana jest wartość zaokrąglona do 5.8 MW).

  • Wymiennik ciepła podgrzewa wodę 15°C tworząc parę 500°C.
  • Ogrzanie 1 jednostki wody o 1°C wymaga 0.2 kJ energii z paliwa.
  • Turbina zużywa parę w tempie 60 jedn./s.
  • (500°C - 15°C) × 0.2 kJ × 60 jedn. = 5820 kW (5.82 MW).
  • W przypadku pary niskopotencjałowej z kotłów: (165°C - 15°C) × 0.2 kJ × 60 jedn., = 1800 kW (1.8 MW).

Zobacz również