W innych językach: Čeština Deutsch English Español Français 日本語 한국어 Nederlands Português, Brasil Русский Українська 简体中文

Czas

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
Time icon.png

Koncepcja czasu w Factorio jest używana dla wielu różnych implementacji, głównie tempa wytwarzania oraz czasu gry. Podczas trzymania kursora na recepturze przedmiotu, gracz może zobaczyć symbol zegara oraz liczbę. Jest to ilość czasu wymagana do wytworzenia przedmiotu w sekundach gry. Automaty montażowe posiadają mnożnik, który określa ich tempo wytwarzania. Moduły mogą również wpłynąć na czas wytwarzania, zarówno przyspieszyć go lub zwolnić dla jakiejś innej korzyści. Gracz podczas wytwarzania ręcznego tworzy z mnożnikiem 1, więc przedmioty, które wymagają 10 sekund na wytworzenie zostaną wytworzone w 10 sekund, ale automat montażowy 1 z mnożnikiem 0.5 będzie potrzebował 20 sekund. Jest ważne by wziąć to pod uwagę podczas tworzenia struktur o odpowiednich proporcjach.

Czas w Factorio może również odnosić się do:

  • Czasu gry: mierzonej w tyknięciach gry lub sekundach gry
  • Współczynnika prędkości gry: Współczynnik, który jest wykorzystywany żeby przemnożyć czas rzeczywisty w celu uzyskania czasu gry. Kiedy wartość game.speed jest ustawiona niżej, wszystko w grze dzieje się wolniej i UPS spadnie. Na przykład, gra normalnie symuluje na poziomie 60 UPS przy wartości game.speed równej 1. Kiedy ta jest ustawiona na 0.5 przez konsolę, UPS osiągnie poziom 30 i wszystko będzie o połowę wolniejsze. Z drugiej strony, prędkość gry może być ustawiona na więcej niż 1, czego efektem będzie UPS powyżej 60 i wszystko będzie szybsze.

Szybkość gry będzie dostosowywana automatycznie przez grę jeśli ta nie może nadążyć, z powodu słabego systemu lub mocno obciążającego skryptu. Będzie to wskazane przez obniżony UPS.

Proporcje czasu

UPS Factorio jest bezpośrednio powiązany z tempem tyknięć, co znaczy, że podczas działania w optymalnych warunkach jest 60 tyknięć na sekundę. Jako przykład, minuta przelicza się:

  • 1 minuta
  • 60 sekund
  • 3600 tyknięć

Zobacz również