W innych językach: Deutsch English Français Italiano 日本語 한국어 Nederlands Português, Brasil Русский Українська 简体中文

Wydobycie

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search

Wydobywanie służy do pozyskiwania surowców ze środowiska. Wiertła górnicze są pierwszym krokiem do automatyzacji, chociaż większość surowców musi zostać przepalonych w piecach aby można było ich użyć.

Wzór na szybkość wydobycia

Wskaźnik wydobycia wynosi:

Szybkość wydobycia / Czas wydobycia = Wskaźnik wydobycia (surowce/sekunda)

Czas potrzebny na wydobycie jednej jednostki surowca wynosi:

Czas wydobycia / Szybkość wydobycia = Ilość sekund przypadających na jednostkę

Szybkość wydobycia jest przypisana do obiektu wydobywającego, a czas wydobycia do surowca.

Wydobywanie postaci

Jeżeli wydobywasz postacią, wzór wygląda nieco inaczej:

(1 + Modyfikatory szybkości wydobycia) * 0.5 / Czas wydobycia = Wskaźnik wydobycia (surowce/sekunda)
Pasek postępu pojawiający się podczas wydobywania przez postać.

Nieskończone surowce

Niezmodyfikowana ilość surowców wyjściowych wynosi % zasobności używanego pola.

  Niezmodyfikowana ilość surwców wyjściowych * ( Ilość modułów w maszynie * Bonus modułów ) +  Niezmodyfikowana ilość surwców wyjściowych * ( Ilość radionadajników * ( Ilość modułów * Distribution efficiency ) * Bonus z modułów + Zbadany bonus produktywności + 1 ) = Wyjście na sekundę 
   (Wyjście na sekundę * Szybkość wydobycia) / Czas wydobycia = Wskaźnik wydobycia (surowce/sekunda)

Wiertnica górnicza lub kiwon sumuje wsaźnik wydobycia z pól, na których jest postawiony. Możną tę sumę zobaczyć poprzez najechanie kursorem na maszynę.

Rodzaje wiertł

Item Koszt Szybkość wydobycia Energia używana Pokrywana powierzchnia Życie Zanieczyszczenie
Player.png
Gracz
- 0.5 - 1 × 1 250 -
Burner mining drill.png
Spalinowa wiertnica górnicza
Iron plate.png
9
Stone.png
5
0.25 150 kW (spalinowe) 2 × 2 150 12/m
Electric mining drill.png
Elektryczna wiertnica górnicza
Iron plate.png
23
Copper plate.png
4.5
0.5 90 kW (elektryczne) 5 × 5 300 10/m

Spalinowa wiertnica wydobywa z obszaru, na jakim się znajduje (2×2), a elektryczna o pole w każdą stronę więcej (5×5).

Wiertła mogą być postawione wyłącznie na surowcach.

Wyjście

Surowiec Spalinowa wiertnica Elektryczna wiertnica
Speed: 0.25 Speed: 0.5
Żelazo Czas: 1
Iron ore.png
0.25/s
Iron ore.png
0.5/s
Miedź Czas: 1
Copper ore.png
0.25/s
Copper ore.png
0.5/s
Węgiel Czas: 1
Coal.png
0.25/s
Coal.png
0.5/s
Kamień Czas: 1
Stone.png
0.25/s
Stone.png
0.5/s
Uran Czas: 2
Uranium ore.png
0.25/s

Powyższe dane są modyfikowane przez badanie produktywność wydobycia i moduły.

W przeciwieństwie do innych maszyn, wiertnice nie wymagają podajników. Wystarczy pas transportowy, skrzynia, inna wiertnica, piec, automat montujący etc.