W innych językach: Čeština Deutsch English Español Français 日本語 Русский Українська 简体中文

Obsługa płynów

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ciecze są niesolidnymi blokami, takimi jak woda i ropa. Mogą się znajdować tylko w bytach przystosowanych do ich przechowywania (m.in. rury), oraz w budynkach, które je wykorzystują lub produkują (m. in. rafineria).

Ciecze

W grze można spotkać 8 rodzajów cieczy:

Water.png
Woda
Crude oil.png
Ropa naftowa
Petroleum gas.png
Gazol
Light oil.png
Nafta
Heavy oil.png
Mazut
Lubricant.png
Smar
Sulfuric acid.png
Kwas siarkowy
Steam.png
Para wodna

Mechanika

Ciecze mogą być likwidowane przez zniszczenie budynku lub rury w których się znajdują. Tylko jeden rodzaj cieczy może być w jednym odcinku rury lub zbiorniku w tym samym czasie; dwie ciecze się nie zmieszają i nie da się postawić rury łączącej dwie ciecze. Nie mogą być przechowywane w ekwipunku gracza, przesunięte podajnikiem, upuszczone na podłogę, ani przechowywane w skrzyniach, jeżeli się nie znajdują w beczkach. Nie mogą być rozlane ani wylane do jeziora i w ruchu są liczone w ułamkach, a nie liczbach naturalnych.

Przechowywanie

Ciecze są przechowywane w bytach, każdy mieści pewną objętość cieczy. Rury i zbiorniki się będą łączyć, gdy tylko pozwalają im na to ich wejścia/wyjścia.

Objętość to najzwyczajniej liczba jednostek cieczy, które obiekt może pomieścić. Np. rura ma pojemność 100, więc liczba jednostek cieczy znajdująca się w niej waha się od 0 do 100. Rury i zbiorniki mają okno, przez które widać jaka część jest zapełniona.

Zapełnienie

Zgodnie z prawem Pascala, jeżeli ciecz jest zamknięta w naczyniu, to wywiera na jego ściany takie samo ciśnienie. Podobna zasada jest w Factorio, gdzie na całym odcinku rurociągu w każdej pojedynczej rurze będzie tyle samo jednostek płynu. Rury i zbiorniki też się łączą w jedno naczynie, ale tutaj zasada działa trochę inaczej: % zapełnienia = liczba jednostek cieczy w układzie / maksymalna pojemność układu (* 100%)

Więc jeżeli mamy układ składający się z dwóch rur i jednego zbiornika, a w nim 12600 jednostek cieczy, rura mieści 100 a pojemnik 25000 jednostek cieczy, to ze wzoru: % zapełnienia = 12600 / 100 + 100 + 25000 = 50% W rurach będzie po 50 jednostek cieczy, a w zbiorniku 12 500 jednostek.

Temperatura

Temperatura obecnie występuje tylko w wodzie. Standardowo wynosi 15°C.

Temperatura może być pozyskiwana przez spalania paliwa w bojlerach, lub z wymienników ciepła, może być używana do przemiany wody do pary, lub do przechowania energię. 0.2 kJ mocy są potrzebne do podgrzania pary o 1°C. Najwyższa możliwa temperatura to 1000°C a najmniejsza 15°C, co daje 197 kJ.

Jednak często tej matematyki da się uniknąć i wszystko zrobić na wyczucie, a zazwyczaj się udaje.

Transport

Płyny mogą być transportowane przez rurociągi (najlepiej na krótkie dystanse), cysternami kolejowymi (to na dłuższe) i w beczkach (tutaj nie ma jednej zasady).

Rurociągi

6 rurociągów, każdy transportuje inną ciecz.

Rury działają prawie jak taśmociągi, tylko że dla cieczy. Podziemny rurociąg jak podziemny taśmociąg. Jeżeli rurociąg będzie długi i nie będzie w nim pomp, ciecz będzie się przemieszczać powoli, maszyny będą działać powoli, a Ty będziesz niezadowolony lub niezadowolona. Zbiorniki przechowują ciecze i jednocześnie są rurami. Podziemne rurociągi służą do rozwiązywania problemów logistycznych.

Pompy używają prądu do zwiększania ciśnienia. Ich najważniejsze zastosowania to przedłużanie funkcjonującego rurociągu i zapełnianie zbiorników. Gdy je podłączysz do sieci sterowniczej to będziesz mógł lub mogła nimi sterować i w pełni wykorzystać ich możliwości.

Pod spodem znajdziesz tabelę jak długi może być rurociąg, aby był użyteczny.

Ilość rur pomiędzy
dwoma pompami
Maksymalna
przepustowość(jedn/s)
0 (pompa do pompy) 12000
0 (zbiornik do pompy) 12000
0 (pompa do zbiornika) 12000
0 (pompa do bojlera do pompy) 12000
0 (pompa do 2 bojlerów do pompy) 6000
1 6000
2 3000
3 2250
7 1500
12 1285
17 1200
20 1169
30 1112
50 1067
100 1033
150 1022
200 1004
261 800
300 707
400 546
500 445
600 375
800 286
1000 230

Beczki

Beczki mogą być napełniane cieczami i rozładowane maszynami montującymi żeby można było je łatwiej transportować. I puste i pełne beczki mogą być transportowane pasami transportującymi i robotami logistycznymi, co czyni życie łatwiejszym.

Pociągi

Pociągi są kolejną metodą transportu cieczy. Płyny mogą być transportowane najzwyczajniej w cysternach kolejowych, lub wsadzone do beczek i przemieszczane w wagonach towarowych. Obie metody mają plusy i minusy opisane tu [1] (po angielsku).

Zobacz również

I po angielsku: