W innych językach: Čeština Deutsch English Français Italiano 日本語 Português, Brasil Русский Українська 简体中文

Sieć sterownicza

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search

Sieć sterownicza jest zbudowana z użyciem Czerwony przewód oraz Zielony przewód i pozwala na kontrolę odbiorników w oparciu o informacje dostarczane do sieci sterowniczej z nadajników. Przeważnie nadajnikami są Skrzynie oraz Zbiornik, które wysyłają do sieci informacje na temat ilości przechowywanych przedmiotów lub płynów. Każda z sieci dysponuje oddzielnym kanałem dla każdego przedmiotu lub cieczy. Sygnały można przesyłać równolegle czerwonym i zielonym przewodem - istotne jest ostateczne połączenie przewodu do odbiornika/nadajnika. Poza kanałami odpowiadającymi konkretnemu przedmiotowi, mamy do dyspozycji 45 dodatkowych kanałów - które są definiowane przez użytkownika. W niektórych urządzeniach są dostępne symbole wieloznaczne: "Wszystko", "Jakikolwiek", "Każdy".

Rysunek użytkownika wizualizujący przewód sterujący.

Jak się tym posługiwać

Wysyłanie informacji

Nadajniki wysyłają ilość przedmiotów lub płynów, które zawierają. Każda wartość jest przekazywana na określonym kanale, który odpowiada danemu elementowi. Przykładowo, zbiornik zawierający 1000 jednostek ropy naftowej, będzie wysyłał informację na kanale z ikoną ropy naftowej:

Crude oil.png
1000

lub

Crude oil.png
1000

Kanały są oddzielone od siebie, więc każda sieć może jednocześnie wysyłać informacje na temat każdego przedmiotu oraz informacje zdefiniowane przez gracza (cyfry 0-9, litery A-Z i 9 różnych kolorów). Wszystkie nieużywane kanały mają wartość zero.

Sygnały, w ramach jednej sieci się sumują. Oznacza to, że jeśli połączone są dwa zbiorniki po 1000 jedn. ropy naftowej każdy to sieć pokaże wartość kanału "ropa naftowa" 2000 jednostek.

Wszystkie przewody tego samego koloru, które są ze sobą połączone tworzą jedną, wspólną sieć. Oznacza to, że będą przekazywać przedmioty sobie nawzajem. Przykładowo, jeśli dwa czerwone przewody są podłączone do tego samego wejścia Sterownik arytmetyczny, to każdy przewód odbiera zawartość od drugiego. Gdy nie jest to zamierzone może to spowodować sprzężenie zwrotne.

Wartości kanałów znajdują się w 32-bitowym zakresie całkowitym z zawijaniem tj. od -2147483648 do 2147483647. Zawijanie przy przepełnieniu oznacza, że np. 2147483647 + 10 = -2147483639

Odbieranie informacji

Odbiorniki przyjmują informacje, w większości przypadków w celu włączenia/wyłączenia urządzeń. Ponadto mogą porównywać wartości różnych kanałów lub badać kanał o określonej wartości.

Odbiorniki sumują wszystkie sygnały z każdego podłączonego do nich przewodu (nawet różnych kolorów). Przykładowo, jeśli podajnik jest połączony czerwonym przewodem zawierającym 20 płytek żelaznych i zielonym przewodem zawierającym 10 miedzianych płytek i 5 żelaznych płytek, to sygnał podany do podajnika będzie zawierał 25 żelaznych płytek i 10 miedzianych płytek.

Urządzenia w sieci sterowniczej

Każde urządzenie, które może być podłączone do sieci sterowniczej ma w prawym górnym rogu swojego panelu informacyjnego ikonę "sieć sterownicza". Po podłączeniu urządzenia do sieci pojawiają się dostępne tryby pracy w sieci sterowniczej. Jeżeli urządzenie może być i jest podłączone również do sieci logistycznej - można ustawić warunki pracy dla sieci sterowniczej i logistycznej. Warunki będą działały razem jako logiczne ORAZ.

Do sieci sterowniczej można podłączyć następujące urządzenia:

Urządzenie Sygnały wyjściowe (nadajnik) Możliwe opcje kontroli z sieci sterowniczej (odbiornik)
Transport belt.png
Taśmociąg
Taśmociągi wysyłają sygnały do sieci sterowniczej w dwóch trybach:
 • Pulsujący: Gdy pojawi się przedmiot na taśmociągu sygnał pojawi się jako impuls, przy każdym pojawieniu się przedmiotu.
 • Stały: Sygnał podawany do sieci sterującej jest tak długo, dopóki przedmiot znajduje się na taśmociągu.
Taśmociągi można włączać i wyłączać za pomocą sygnału sieci sterującej.
Inserter.png
Podajnik
Podajniki mogą wysyłać do sieci sterującej dane dotyczące przenoszonych przedmiotów w dwóch trybach:
 • Pulsujący: Sygnał jest wysyłany w formie impulsu przy podnoszeniu przedmiotu.
 • Stały: Sygnał jest tak długo podawany jak długo przedmiot jest 'trzymany' przez podajnik.
Podajniki można włączać za pomocą sygnałów z sieci sterowniczej. Pojemność podajnika może być zmieniana za pomocą sygnału z sieci.
Filter inserter.png
Podajnik filtrujący
Tak jak inne podajniki Za pomocą sieci sterowniczej można ustawiać filtry podajników filtrujących.
Wooden chest.png
Skrzynie
Wszystkie skrzynie wysyłają informacje o przechowywanych przedmiotach. Skrzynie logistyczne dodatkowo przesyłają dane o przedmiotach do Sieć logistyczna.
Requester chest.png
Skrzynia żądająca
Tak samo jak inne skrzynie Żądania mogą być ustawiane za pomocą sieci sterującej.
Storage tank.png
Zbiornik
Zbiornik wysyła informacje o ilości przechowywanego płynu
Gate.png
Brama
Bramy wysyłają sygnał do sieci jak są otwarte. Bramy mogą być otwierane za pomocą sieci sterującej.
Rail signal.png
Semafor
Semafor wysyła do sieci sterowniczej swój stan (przy świetle czerwonym, żółtym i zielonym) Semafory mogą być ustawione na czerwony za pomocą sygnału z sieci.
Train stop.png
Przystanek kolejowy
Stacje kolejowe mogą wysyłać do sieci sterującej zawartość zatrzymanego pociągu oraz odczytać numer identyfikujący dany pociąg. Stacje kolejowe mogą przesyłać dane z sieci sterowniczej do pociągu. Sygnał jest używany do sterowania wyjazdami pociągów.
Accumulator.png
Akumulator
Wysyła dane o stanie swojego naładowania do sieci sterowniczej
Roboport.png
Roboport
Może wysyłać informacje o zawartości systemu logistycznego. Może też wysyłać statystyki robotów logistycznych i konstrukcyjnych. Sygnały dot. robotów są konfigurowalne.
Burner mining drill.png
Spalinowa wiertnica górnicza
Wysyła informacje do sieci sterowniczej o dostępnych zasobach (dostępnych dla danej wiertnicy albo dostępnych na całym złożu) Może być włączona za pomocą sygnału z sieci sterowniczej.
Electric mining drill.png
Elektryczna wiertnica górnicza
Wysyła informacje do sieci sterowniczej o dostępnych zasobach (dostępnych dla danej wiertnicy albo dostępnych na całym złożu). Może być włączona za pomocą sygnału z sieci sterowniczej.
Pumpjack.png
Kiwon
Wysyła do sieci sterowniczej informacje o aktualnej wydajności Może być włączona za pomocą sygnału z sieci sterowniczej.
Power switch.png
Przełącznik zasilania
Przełącznik zasilania może łączyć sieci elektryczne za pomocą sygnału sieci sterującej.
Programmable speaker.png
Programowalny głośnik
Generuje dźwięki na podstawie sygnałów z sieci sterowniczej.
Lamp.png
Lampa
Może być włączona za pomocą sygnału z sieci sterowniczej. Jeżeli lampę ustawimy w trybie kolorowym, po dostarczeniu sygnały na kanale koloru - lampa będzie świecić w kolorze.
Offshore pump.png
Pompa wodna
Może być włączona za pomocą sygnału z sieci sterowniczej.
Pump.png
Pompa
Może być włączona za pomocą sygnału z sieci sterowniczej.

Struktura sieci

Sieć sterownicza składa się z urządzeń połączonych ze sobą tym samym przewodem. Przewód można prowadzić bezpośrednio z urządzenia do urządzenia lub za pośrednictwem słupów zasilania. Długość przewodu jest ograniczona tak jak przewody w sieci elektrycznej.

Warto wiedzieć, że można tworzyć wiele sieci sterowniczych. Dla przykładu można stworzyć 4 "czerwone" sieci i 3 "zielone", które będą od siebie niezależne. Jeżeli natomiast przewód czerwony i zielony spotkają się w tym samym punkcie (słup elektryczny lub urządzenie), to urządzenie będzie odbierać/nadawać sygnał z/do obydwu sieci, ale sygnały z przewodu czerwonego będą niezależne od sygnałów z zielonego przewodu.

 • Aby podłączyć przewód sterowniczy do słupów zasilających, wystarczy mając przewód w ręce kliknąć na urządzenie, następnie na podstawę słupa elektrycznego.
 • Aby skasować połączenie należy "jeszcze raz" podłączyć urządzenia danym kolorem przewodu. Usunięty przewód nie wraca do ekwipunku gracza.
 • Aby usunąć wszystkie przewody ze słupów zasilających, trzeba kliknąć na słup zasilający z wciśniętym klawiszem Shift.
 • Podłączając przewody do Sterownik arytmetyczny lub Sterownik decyzyjny uważaj na stronę wejściową i wyjściową urządzenia. Użyj trybu "Pokaż szczegóły" (klawisz Lewy Alt), aby zobaczyć strzałki wejściowe i wyjściowe urządzeń.
 • Najechanie kursorem myszy na urządzenie lub słup elektryczny podświetli wszystkie przewody łączące się z tym urządzeniem.
 • Najechanie kursorem myszy na słup elektryczny, który jest częścią sieci sterowniczej wyświetli wszystkie sygnały w swojej sieci. Niektóre urządzenia (np. sterownik decyzyjny) będą wyświetlać swoje sygnały wyjściowe po najechaniu na nie kursorem.

Sterowniki

Sterowniki mogą funkcjonować zarówno jako odbiorniki jak i nadajniki. Pozwalają na korzystanie z bardziej zaawansowanych funkcji w sieci sterowniczej.

 • Sterownik stały nadaje do 15 wartości na dowolnych kanałach dla dowolnych sieci, z którymi jest podłączony. Można użyć dowolnego kanału przedmiotu lub dowolnego z dostępnych Wirtualnych Sygnałów.
  • Sterownik stały wysyła sygnał do wszystkich podłączonych przewodów. Jeżeli chcesz ustawić inne sygnały na przewód czerwony i zielony - musisz użyć dwóch sterowników.
  • Jeżeli użyjesz dwóch gniazd w sterowniku do nadania tego samego sygnału, to sterownik wyśle zsumowaną wartość sygnału.
 • Sterownik arytmetyczny wykonuje operacje arytmetyczne na sygnałach wejściowych i nadaje wynik do określonego kanału wyjściowego. Sterownik może odbierać i nadawać każdy rodzaj sygnału.
  • Podłączanie: sterownik arytmetyczny łączy się z czerwoną lub zieloną siecią sterowniczą po stronie wejściowej (podłączenie wejściowe jest ustawione na głównej obudowie) i wykonuje obliczenia, których wynik jest wysyłany do określonego kanału na wyjście urządzenia (strona wyjściowa jest oddzielona od obudowy)
  • Sprzężenie zwrotne: Trzeba zauważyć, że strona wejściowa i wyjściowa tworzą oddzielne sieci. Połączenie tych sieci (np bezpośrednio wejście połączyć z wyjściem sterownika), spowoduje sprzężenie zwrotne. Przykładowo: dodanie 1 do wartości na kanale płyt miedzianych i nadanie nowej wartości w tym kanale spowoduje nieskończoną pętle. Wartość dla płyt miedzianych szybko (ale nie natychmiastowo) wystrzeli w górę. Szybkość przyrostu wartości, jest określana przez aktualną szybkość ticka. Nie mniej jednak - przy świadomym podłączeniu, używając jeszcze sterowników decyzyjnych - można tworzyć zaawansowane systemy: zegary, bramki. Więcej na Combinator Tutorial
  • Sygnał "każdy": Sterownik może wykorzystywać sygnał "każdy" zarówno dla wejścia jak i wyjścia. Użycie sygnału "każdy" na wejściu spowoduje, że wszystkie niezerowe kanały wejściowe będą poddawane operacji arytmetycznej. Użycie sygnału "każdy" dla wyjścia pozwoli na wysłanie każdego sygnału wejściowego po operacji matematycznej. Sygnału "każdy" można też użyć do stworzenia "jednokierunkowego przewodu" - sygnał z sieci A będzie przechodził do sieci B, ale sieć B nie wpływa na sieć A - sygnał "każdy" poddajemy niezmieniającej operacji (dodanie zero, albo pomnożenie przez jeden).
  • Sterownik arytmetyczny, do którego podłączone są dwie sieci (zielona i czerwona) przy operacjach arytmetycznych sumuje sygnały z tych sieci.
  • Multi-network: arytmetyczny kombinator może być połączony zarówno z czerwonymi, jak i zielonymi sieciami po stronie wejściowej i zsumuje swoje wejścia.
 • Sterownik decyzyjny porównuje wartości sygnałów i na tej podstawie wysyła sygnał na wyjściu. Sterownik decyzyjny może porównywać sygnały ze sobą lub z wartością stałą. Podłączenie oraz użycie sprzężenia zwrotnego jest takie samo jak w sterowniku arytmetycznym. Sterownik decyzyjny używa też sygnałów "Każdy", "Wszystkie", "Jakikolwiek".
  • Sterownik decyzyjny posiada w swoim GUI wybór dwóch sygnałów wejściowych i operatora porównania między nimi. Jeżeli równanie się będzie zgadzać (wynik będzie PRAWDA), to sterownik nada sygnał wyjściowy (do wyboru) równy 1 (jeden) lub o wartości sumy sygnałów wejściowych.
  • Sygnał "każdy": użycie sygnału na wejściu i wyjściu porównuje każdy sygnał z warunkiem i nadaje wynik w przypadku PRAWDY dla każdego sygnału osobno.
  • Sygnał "wszystkie": warunek logiczny będzie PRAWDĄ tylko jeżeli wszystkie dostarczone (czyli większe niż zero) sygnały będą spełniać określony warunek.
  • Sygnał "jakikolwiek": warunek logiczny będzie PRAWDĄ w przypadku, gdy przynajmniej jeden z sygnałów będzie spełniać określony warunek.

Sygnały wirtualne

Wirtualne sygnały są sygnałami specjalnymi, nie są one związane z przedmiotami. Po za trzema (o czym niżej) sygnały wirtualne działają tak samo jak "przedmiotowe" sygnały. Można użyć 45 wirtualnych sygnałów: cyfry 0-9, litery A-Z, kolory (czerwony, zielony, niebieski, żółty, magenta (fuksyna), cyjan, biały i czarny.

Sygnały logiczne

Ikony sygnałów logicznych

Trzy z wirtualnych sygnałów nie mogą być wysłane do sieci. Można ich używać w sterowniku arytmetycznym i sterowniku decyzyjnym do reprezentowania wielu sygnałów. Three of the virtual signals cannot be sent over a network but apply special logic to multiple signals.

Wszystkie

Wszystkie może być użyty po lewej stronie wejścia warunków w sterownikach. Wszystkie oznacza, że każdy sygnał wejściowy jest porównywany, sterownik zwróci PRAWDA jeżeli wszystkie z sygnałów będą spełniać określony warunek. Sygnał wszystkie działa jak Kwantyfikator ogólny

Jakikolwiek

Jakikolwiek może być użyty po lewej stronie wejścia warunków w sterownikach. Jakikolwiek oznacza, że każdy sygnał wejściowy jest porównywany, a sterownik zwróci PRAWDA jeżeli przynajmniej jeden z sygnałów będzie spełniać określony warunek. Sygnał jakikowliek działa jak Kwantyfikator egzystencjalny

Każdy

Każdy może być użyty po lewej stronie wejścia warunków w sterownikach oraz wyjście Sterownik decyzyjny i Sterownik arytmetyczny. Każdy może być użyty jako wyjście tylko jeśli był użyty jako wejście. Użycie tego sygnału na wejściu i wyjściu powoduje, że sterownik wykonuje operacje na każdym sygnale osobno. Jeżeli każdy jest użyty tylko jako wejście - sterownik wysyła jeden sygnał będący sumą wszystkich akcji.

Samouczki

Sieć logistyczna

Sieć logistyczna, zbudowana z roboportów oraz robotów logistycznych jest w zasadzie trzecią siecią (bezprzewodową) razem z siecią z zielonego i czerwonego przewodu. Niektóre urządzenia mogą być podłączone zarówno do sieci sterowniczej jak i logistycznej. Jeżeli urządzenie ma ustawione warunki działania wg sieci logistycznej i sterowniczej - będzie działać jeżeli obydwa warunki będą spełnione.

Polecam Sieć logistyczna po więcej informacji.

Historia

 • 0.15.0:
  • Znacznie poprawiona wydajność sieci sterowniczej. Nawet 25-krotnie mniejsze zużycie procesora i 10% mniejsze zużycie pamięci.
  • Dodano programowalny głośnik: w oparciu o sieć sterowniczą odtwarza dźwięki i generuje alarmy. Można stworzyć proste piosenki.
  • Stacja kolejowa może wysyłać zawartość pociągu do sieci sterowniczej.
  • Można wyłączyć stację kolejową, pociąg będzie pomijał daną stację.
  • Wiertnice górnicze mogą być włączane za pomocą sygnału z sieci sterowniczej. Mogą też wysyłać informacje o ilości zasobów.
  • Kiwony mogą być włączane za pomocą sygnału z sieci sterowniczej. Mogą też wysyła informacje o wydajności wydobycia.
  • Do sterownika arytmetycznego dodano: reszta z dzielenia, potęgowanie, logiczne I, logiczne LUB, logiczne ALBO, przesunięcie bitu w lewo, przesunięcie bitu w prawo.
 • 0.13.0:
  • Do sieci można podłączyć dużo więcej urządzeń.
  • Przewody podłączone do urządzeń podświetlają się jak najedziemy na urządzenie kursorem myszy.
  • Zredukowano zużycie pamięci.
 • 0.12.33:
  • Wartości płynów, gdy są przesyłane do sieci obwodów są zaokrąglane do najbliższej wartości zamiast zaokrąglania w dół.
 • 0.12.0:
  • Ulepszenie podłączeń do sieci - można podłączać wiele przewodów do jednego urządzenia.
  • Lampa, Zbiornik, Pompa oraz Pompa wodna mogą być podłączone do sieci sterowniczej
 • 0.8.3:
  • Zawartość sieci jest kolorowana w zależności od koloru sieci.

Zobacz również