W innych językach: Čeština Deutsch English Français 日本語 한국어 Русский Українська 简体中文

Sieć logistyczna

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
Animacja pokazuje, jak roboty ładują lub rozładowują skrzynie na stacji kolejowej. Pociąg dostarcza przedmioty, które są rozładowywane do Aktywna skrzynia zaopatrzeniowa, a następnie przenoszone robotami do Skrzynia żądająca, a stamtąd ładowane na taśmociągi. Roboty są idealne na stacjach kolejowych, ponieważ mają dużą wydajność na małych dystansach.

Sieć logistyczna to zestawienie różnych skrzyń logistycznych będących w zasięgu jednego lub więcej Roboportów, które są obsługiwane przez roboty logistyczne.

W zależności od rodzaju i konfiguracji skrzyń oraz obszaru sieci robotów, roboty będą transportować przedmioty pomiędzy skrzyniami. Jest to mocno wymagająca energii alternatywa przenoszenia przedmiotów. Jednakże roboty mogą przenosić przedmioty w linii prostej - nie zważając na przeszkody.

Gracz również może pełnić funkcję skrzyni żądającej w sieci logistycznej. Dzięki temu gracz może sobie zapewnić konkretną ilość przedmiotów w ekwipunku. Aby móc 'zamawiać' przedmioty z systemu logistycznego należy zbadać Pola logistyczne postaci (Badanie) oraz być w zasięgu sieci logistycznej.

Nie można mylić sieci logistycznej z siecią sterowniczą. Mają wspólne komponenty, ale są rozdzielone ze sobą i nie wymieniają ze sobą informacji. Nie należy również mylić sieci logistycznej z siecią konstrukcyjną (nazywane łącznie: Sieć robotów)

Osiągnięcia

You-have-got-a-package-achievement.png Masz przesyłkę

Dostarcz przedmiot do swojego ekwipunku przy pomocy robota logistycznego.

Delivery-service-achievement.png Dostawa

Dostarcz 10 000 przedmiotów do swojego ekwipunku przy pomocy robotów logistycznych.

Logistic-network-embargo-achievement.png Blokada systemu logistycznego

Wygraj grę bez zbudowania ani jednej skrzyni żądającej, aktywnej skrzyni zaopatrzeniowej oraz skrzyni buforowej.

Składniki sieci logistycznej

Składnik Opis
Roboport.png
roboport
Centralny punkt sieci robotów, przechowywane są tam niepotrzebne aktualnie Roboty, są w nim również ładowane. Roboport określa zasięg sieci logistycznej oraz sieci konstrukcyjnej.
Logistic robot.png
Robot logistyczny
Przenosi przedmioty pomiędzy skrzyniami logistycznymi.1
Active provider chest.png
Aktywna skrzynia zaopatrzeniowa
Skrzynia logistyczna: 'Wypycha' przedmioty do innych skrzyń w sieci logistycznej.2
Passive provider chest.png
Pasywna skrzynia zaopatrzeniowa
Skrzynia logistyczna: Umieszczone w niej przedmioty są do dyspozycji w sieci logistycznej.2
Storage chest.png
Skrzynia magazynująca
Skrzynia logistyczna: Przechowuje aktualnie niepotrzebne przedmioty. Są dostępne dla innych skrzyń w sieci.2
Requester chest.png
Skrzynia żądająca
Skrzynia logistyczna: Dąży do posiadania określonej liczby przedmiotów, które dostarczane są przez roboty logistyczne. Przedmioty są dostarczane do momentu osiągnięcia określonej ich liczby w skrzyni. Skrzynia żądająca może żądać różnych przedmiotów jednocześnie.2
Buffer chest.png
Skrzynia buforowa
Skrzynia logistyczna: Skrzynia łącząca funkcjonalności requester chest oraz passive provider chest.2

(1) Początkowa pojemność robotów to 1 przedmiot. Ta liczba może być zwiększona, badając Ładowność robotów technicznych (Badanie).

(2) Skrzynie logistyczne mogą być podłączone do Sieć sterownicza za pomocą Czerwony przewód lub Zielony przewód.

Korzystanie z sieci

Aby rozpocząć korzystanie z sieci logistycznej wystarczy użyć pasywnej i żądającej skrzyni logistycznej. Umieść skrzynię pasywną na wyjściu podajnika pobierającego przedmioty z Automat montażowy oraz skrzynię żądającą na wejściu podajnika podającego przedmioty do automatu montażowego. Ustaw skrzynię żądającą, aby żądała przedmiotów będących składnikami ustawionej w automacie montażowym receptury. Umieść Roboport, musi obejmować te skrzynie pomarańczowym obszarem. Umieść trochę robotów logistycznych w roboporcie. Pamiętaj, aby robot mógł wziąć jakiś przedmiot - musi on się znajdować w skrzyni logistycznej będącej w zasięgu danej sieci logistycznej.

Sieć logistyczna jest wygodna w wytwarzaniu złożonych przedmiotów na niewielkim obszarze. W przypadku małej złożoności produkcji jak również produkcji na długich dystansach (np. wytapianie) należy obsługiwać za pomocą taśmociągów lub sieci kolejowej.

Obszar logistyczny 50x50 kratek (pomarańczowy); Obszar konstrukcyjny 110x110 kratek (zielony)

Podstawowym elementem potrzebnym do transportu przedmiotów jest Roboport. W trakcie umieszczania, a także po najechaniu na postawiony roboport zauważysz pomarańczowy i zielony obszar:

  • Pomarańczowy obszar to obszar sieci logistycznej. Jest to również maksymalna odległość pomiędzy roboportami, aby utworzyć większy obszar logistyczny.
  • Zielony obszar to obszar konstrukcyjny

Aby uzyskać więcej informacji przeczytać stronę o roboportach

Rozwój sieci logistycznej

Gracz może stworzyć wiele sieci logistycznych. Dwa roboporty są w tej samej sieci, jeśli są ze sobą połączone. Na połączenie sieci wskazuje żółta przerywana linia łącząca dwa roboporty. Jeżeli chce się stworzyć dwie oddzielne sieci logistyczne należy postawić dwa roboporty w takiej odległości, aby łączyły się ze sobą pomarańczowym obszarem.

Roboty nie latają do roboportów z innych sieci logistycznych (chyba, że w celu ładowania - ale po naładowaniu wracają do 'swojej' sieci).

Utrata robotów

Roboty logistyczne są priorytetowym celem dla kąsaczy. Zniszczone roboty nie są zastępowane, chyba, że gracz zautomatyzował produkcję robotów i ustawił automatyczne uzupełnianie liczby robotów.

Gdy robotom zabraknie energii, ich prędkość jest zredukowana do 20% ich prędkości. Daje to szansę na dotarcie do roboportu w celu naładowania, pozwala to też na zauważenie problemu przez gracza.

Trzeba uważać na sieci w kształcie litery U (Roboporty tak połączone, że najkrótsza droga między skrzyniami logistycznymi przebiega nad obszarem nie objętym siecią logistyczną). W takim przypadku, jeżeli robot będzie potrzebował ładowania na nie-pomarańczowym obszarze, znacznie zwolni i będzie dążył do najbliższego roboportu. Takie działanie spowolni działanie całej sieci logistycznej.

W trakcie dłuższych tras robotów, mogą one stracić swoją moc. Jeżeli roboty będą musiały długo oczekiwać na możliwość naładowania, cały system zwolni. Ogólnie, roboport może ładować 50-70 robotów na minutę, 4 jednoczeście, ale nie jest to zbyt wydajne. Aby umożliwić efektywne ładowanie robotów należy umieścić więcej roboportów obok siebie.

Liczby ujemne

Podczas przeglądania danych o dostępnych przedmiotach w sieci logistycznej (albo poprzez najechanie na skrzynię logistyczną, albo poprzez podłączenie roboportu do sieci sterowniczej). Sieć logistyczna może wskazywać liczby ujemne przy przedmiotach. Wbrew powszechnemu przekonaniu jest to zamierzone.

Liczba przedmiotów dostępna w sieci logistycznej przedstawia się jako suma przedmiotów w Pasywna skrzynia zaopatrzeniowa oraz Skrzynia magazynująca odjąć "przedmioty zaplanowane do podniesienia przez roboty. Zatem liczba ujemna wskazuje, że skrzynie żądające żądają więcej przedmiotów niż jest dostępna w sieci logistycznej. W zależności od wyboru gracza jest to problem lub działanie zamierzone. Podsumowując - ujemna liczba przy danym przedmiocie wyjaśnia dlaczego przedmioty nie są dostarczane na czas.

Przykład deficytu 20 żelaznych płytek:

Iron plate.png
-20

Otrzymanie większej niż zamawiana ilości przedmiotów

Dostarczona liczba przedmiotów, zamówiona przez gracza lub Skrzynia żądająca , może być większa niż oczekiwana. Wynika to ze zbadania Ładowność robotów technicznych (Badanie) - które zwiększa pojemność robotów logistycznych. Roboty logistyczne zawsze pobierają maksymalną liczbę przedmiotów (jeśli dostępne w skrzyni).

Kolejność pracy robotów

Poniżej zamieszczony jest algorytm, na podstawie którego kolejkowane są prace robotów (wypełnianie, opróżnianie skrzyń logistycznych)

  • Zamówiony przedmiot (do skrzyni żądającej lub do gracza) jest najpierw szukany w aktywnych skrzyniach zaopatrzeniowych, następnie w skrzyniach magazynujących, a ostatecznie w pasywnych skrzyniach zaopatrzeniowych. Definiuje to również kolejność opróżniania tych skrzyń.
  • Jeżeli w aktywnych skrzyniach zaopatrzeniowych są przedmioty to są one opróżniane pod warunkiem, że są wolne roboty logistyczne oraz jest wolne miejsce w skrzyniach magazynujących.
  • W przypadku skrzyń magazynujących, roboty szukają takiej skrzyni, w której już znajduje się dany przedmiot. Pozwala to na pewien rodzaj porządku w skrzyniach magazynujących. W przypadku, gdy robot nie może znaleźć pasującej skrzyni - wiozą przedmiot do pierwszej wolnej skrzyni. Kolejność skrzyń jest ustanowiona wg kolejności ich budowania. Źródło: [1]
  • Ponad to, skrzynie magazynujące, będą wypełniane przedmiotami również z robotów konstrukcyjnych zarówno przy "burzeniu" jak i w przypadku anulowania budowy w trakcie, gdy robot miał już przedmiot w sobie.

Kolejność ruchu w przypadku takich samych zadań

Roboty logistyczne pracują na zasadzie wszystkie prace mają ten sam priorytet. Oznacza to, że algorytm wyszukuje robota i daje mu pierwsze w kolejce zadanie. Zadanie, jeśli ma być wykonane przez następnego robota i tak jest umieszczane na końcu 'kolejki zadań'. Powoduje to możliwość wykonywania zadań jednocześnie.

Wpływ odległości

W przypadku żądania przedmiotów, roboty wybierają najbliższe skrzynie (zachowując kolejność powyżej). W przypadku wysyłania przedmiotów do sieci logistycznej odległość nie ma znaczenia. Źródło: [2] oraz [3].

Zobacz również