W innych językach: Deutsch English Español Français 日本語 Русский Українська Tiếng Việt Nam 简体中文

Kolejnictwo

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
Opis technologii: Kolejnictwo (Badanie)

Kolejnictwo jest jedną z głównych metod transportu w Factorio. Stworzenie sieci kolejowej jest skomplikowane oraz drogie, ale jest szybsze i wydajniejsze niż taśmociągi, czy też roboty logistyczne, szczególnie na duże odległości.

Sprawne zarządzanie pociągami, aby efektywnie wykorzystywać linie kolejowe wymaga czasu oraz doświadczenia.

Infrastruktura

Aby zbudować linię kolejową trzeba położyć tory, po których poruszają się pociągi. Zazwyczaj robi się to przez planer?. Tory kłaść można również ręcznie. Tory są układane na dwu-płytkowej siatce, dlatego nie można ich przesunąć 'o jedną płytkę'

Minimum konieczne do obsługi kolei

Do manualnej obsługi systemu kolejowego potrzeba:

Żeby wejść do lokomotywy i nią sterować, należy stanąć przy lokomotywie i nacisnąć ENTER.

Zwrotnice

 • Nie ma dodatkowej wizualizacji zwrotnic. Tory mogą się łączyć i rozdzielać. Używając rail planer, gracz musi położyć tor na istniejący tor, aby utworzyć zwrotnicę. Zwrotnice umożliwiają na wybór kierunku jazdy pociągiem.
 • Krzyżowanie się dwóch torów nie jest zwrotnicą, ponieważ pociąg potrzebuje odpowiedni promień skrętu. Nie mniej jednak, skrzyżowane tory łączą się w blok sygnałowy, aby zapobiegać kolizjom pociągów.
 • Równolegle postawione tory nie działają na siebie. Gdy tory są zbyt blisko siebie to ich połączenie może się skomplikować. Aby zachować odpowiedni promień skrętu pociągu, może być potrzeba najpierw odsunięcia torów od siebie, a następnie połączenia ich. Może to stworzyć skomplikowaną sieć bloków, sygnałów, a w konsekwencji sprawić, że wybudowane tory będą bezużyteczne. Najlepszą odległością pomiędzy równoległymi torami jest miejsce na dwa tory.
Przykład bezpiecznego przejścia przez tory.

Przechodzenie przez tory

Trzeba uważać przy przechodzeniu przez tory. Pociągi są najniebezpieczniejsze w grze - zabierają najwięcej życia. Przeważnie od razu zabijają gracza.

Sposób na przejście przez tory:

 1. Zwiększ zoom, aby widzieć więcej planszy.
 2. Rozejrzyj się w lewo i w prawo.
 3. Spójrz na najbliższą sygnalizację. Jeżeli semafor nagle zmieni kolor z zielonego na żółty lub czerwony oznacza, że zbliża się pociąg. Nie przechodzić.
 4. Unikaj chodzenia blisko, wzdłuż torów. Nie musisz być w całości na torach, aby być trafionym.
 5. Możliwe jest wsiadanie i wysiadanie z pociągu w trakcie jazdy. Trzeba tylko uważać, żeby nie wylądować zbyt blisko pociągu, gdyż może to kosztować życie.
 6. Ciężki pancerz i tarcza energetyczna może zredukować obrażenia od pociągu. W skrajnych przypadkach możliwe jest zatrzymanie pociągu własnym ciałem. Potrzeba w tym celu dużo tarcz.
 7. Każda jednostka, która posiada zdrowie może być zniszczona przez pociąg. Dlatego trzeba uważać, aby nie stawać samochodem, czy też czołgiem na torach. Na szczęście, ta zasada dotyczy również wrogów.
 8. W zasadzie pociągi mające daleko do przystanku lub semafora będą poruszać się blisko maksymalnej prędkości. Zbliżając się do przystanku lub semafora będą zwalniać w celu zatrzymania. Maksymalna prędkość i przyspieszenie pociągu zależne jest od załadunku (połączonych wagonów).

Można zbudować bezpieczne przejście kolejowe, jak w przykładzie na zdjęciu. Ogranicza dostęp do przejścia, gdy pociąg zarezerwował sobie dany odcinek torów. A kiedy gracz jest na torach, odcinek jest zarezerwowany dla gracza i zatrzymuje pociągi do momentu, aż gracz przejdzie. Ta wersja przejścia zawiera również bramę na torach, co uniemożliwia wejście graczowi na niezabezpieczone tory. Jest to całkowicie bezpieczne przejście i jest często używane przez graczy na serwerach.

Pociągi

Zestawienia pociągów:

Locomotive.png
Lokomotywa
Cargo wagon.png
Wagon towarowy
Fluid wagon.png
Cysterna kolejowa
Artillery wagon.png
Wagon artyleryjski
Stawianie wagonu, zostanie od razu połączony z lokomotywą.
 • Pociąg musi składać się przynajmniej z jednej lokomotywy.
 • Pociąg może składać się z więcej niż jednej lokomotywy i wielu wagonów.
 • Lokomotywy mogą być sterowane ręcznie, jeżdżąc do przodu lub do tyłu (do tyłu lokomotywa jeździ wolniej). Klawisze kierunków służą do zmiany kierunku ruchu na rozjazdach.
 • W trybie automatycznym, lokomotywa może jeździć tylko do przodu. Pociąg może jeździć do przodu i do tyłu, tylko jeśli są podłączone dwie lokomotywy skierowane w różnych kierunkach.
 • Lokomotywa potrzebuje paliwa do jazdy. Paliwo do lokomotywy może zostać dodane ręcznie lub przez podajnik. Podajnik będzie działał dla lokomotyw sterowanych manualnie lub w trybie automatycznym, gdy stoi na przystanku (podajnik nie zadziała, jeśli lokomotywa stoi na czerwonym świetle).

Lokomotywa może być napełniona tylko paliwem. Do transportowania innych przedmiotów lub płynów służą wagony towarowe oraz cysterny kolejowa, dołączone do lokomotywy. Żeby dołączyć wagon do stojącego pociągu gracz musi wziąć wagon do ręki i położyć go na torach. Przy próbie postawienia wagony blisko stojącego pociągu pojawi się zielona kreska symbolizująca sprzęg. Można również połączyć ze sobą stojące wagony, zbliżając się lokomotywą do wolnostojącego wagonu. Wagon towarowy może być napełniony/opróżniony ręcznie przez gracza lub przez 12 podajników (po 6 z każdej strony). Cysterna może być napełniona/opróżniona przez trzy pompy, które automatycznie się podłączą do cysterny jeśli będzie obok nich stała.

Stacje kolejowe

Stacja kolejowa w wersji minimalistycznej.

Komponenty stacji kolejowej:

Train stop.png
Przystanek kolejowy
Straight rail.png
Rails
Inserter.png
Podajniki or
Pump.png
Pumps

Stacja kolejowa jest zbudowana przynajmniej z jednego przystanku kolejowego, magazynu oraz podajników/pompy do napełniania lub opróżniania wagonów.

Nie mieszaj pojęć stacja kolejowa oraz przystanek kolejowy. Stacja kolejowa jest koncepcją, a przystanek kolejowy jest przedmiotem.

Podajniki postawione wzdłuż torów kolejowych na stacji służą do ładowania/rozładowania pociągów na przystankach, jest to jedyny sposób automatycznego zapełnienia/rozładowania wagonów towarowych. Do automatycznego zapełnienia/opróżnienia cysterny służy tylko pompa.

Semafory

Rail signal.png
Semafor
Rail chain signal.png
Semafor poprzedzający

Semafory pozwalają na automatyczny ruch pociągów bez ryzyka ich zderzenia. Semafory dzielą linię kolejową na bloki oraz powodują, że w jednym bloku może znajdować się tylko jeden pociąg. Pamiętaj, że prowadząc pociąg manualnie można ignorować wszystkie semafory - więc jest możliwość zderzenia się z automatycznie jadącym pociągiem. Prowadząc pociąg manualnie zawsze przepuszczaj te pociągi, które jadą automatycznie.

Samouczek o semaforach (EN) szerzej opisuje działanie semaforów, tworzenie bloków i ślepych torów.

Podstawowe zasady sygnałów

 • W jednym bloku, w jednym czasie, może znajdować się tylko jeden pociąg. Pociąg, który swoją wielkością obejmuje więcej niż jeden blok - zajmuje je całe.
 • Czerwony sygnał oznacza, że następny blok jest zajęty przez pociąg.
 • Żółty sygnał oznacza, że zbliża się pociąg: chce zając ten blok i otrzymał zezwolenie na wjazd.
 • Semafor rozdziela bloki i pokazuje ich stan: zielony - wolny, żółty - zarezerwowany, czerwony - zajęty.
 • Semafor poprzedzający tworzy nowy blok, ale pokazuje stan bloku za semaforem (następnego bloku). Kolory sygnału analogiczne jak wyżej, niebieski - jeden z następnych bloków jest zajęty, ale nie wszystkie.
 • Na pociąg działa tylko semafor po prawej stronie.
 • Pociąg może przejechać tylko, jeśli są semafory po prawej stronie - tę właściwość można użyć przy chęci zrobienia jednokierunkowych torów. Semafory po obu stronach - tor jest dwukierunkowy. Oczywiście przy sterowaniu ręcznym ta zasada nie działa.

Automatyzacja transportu kolejowego

The wait condition tab in the locomotive's GUI.

Ta sekcja opisuje elementy wykorzystywane do automatyzacji transportu kolejowego pomiędzy stacjami. W tym miejscu gracz powinien posiadać niezbędną wiedzę w zakresie konstruowania infrastruktury kolejowej.

Pierwszym krokiem jest zbudowanie sieci kolejowej zawierającej przynajmniej dwa przystanki. Obiekty przystanków powinny znajdować się po prawej stronie toru, patrząc w kierunku przyjazdu pociągu. Najechanie na przystanek kursorem myszy spowoduje podświetlenie stanowisk, na których zatrzymują się poszczególne wagony i lokomotywy, co ułatwia poprawne rozmieszczenie wokół torowiska wszelkich niezbędnych urządzeń (pomp, podajników itd.) do obsługi pociągu.

Następnie należy ustalić rozkład jazdy pociągu (patrz niżej) i załadować paliwo do lokomotyw. Uruchomienie biegu pociągu odbywa się przez przełączenie trybu ruchu z ręcznego na automatyczny.

Pociągi poruszające się automatycznie podlegają kilku zasadom:

 • Stacja docelowa określana jest w momencie odjazdu, po oczekiwaniu przed semaforem poprzedzającym przez 5 sekund, a także jeśli przystanek docelowy zostanie wyłączony sygnałem sieci sterowniczej.
 • W momencie wyznaczania trasy przejazdu pociąg oblicza aktualnie najkrótszą drogę do celu.
 • Jeśli przystanek docelowy nie istnieje, pociąg kieruje się do następnego w kolejności.

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy składa się z listy stacji kolejowych, przez które pociąg przejeżdża w ustalonej kolejności. Po dojechaniu do ostatniej stacji pociąg wraca na początek rozkładu i kontynuuje cykl. Listę stacji w rozkładzie jazdy ustala się w oknie podglądu lokomotywy w panelu po lewej stronie. Stacje dodawane są przez naciśnięcie przycisku "Dodaj przystanek" i wybranie odpowiedniej pozycji z listy. Po zaznaczeniu wybranej stacji w rozkładzie, z kolejnej listy należy wybrać warunek postoju. Stacje można również dodawać do rozkładu z poziomu mapy w panelu po prawej stronie klikając SHIFT + lpm na stacji lub CTRL + lpm obok torów, aby utworzyć stację tymczasową. Powyższe akcje można również przeprowadzić na mapie świata jeśli gracz znajduje się w pociągu.

Warunki postoju określają kiedy pociąg powinien opuścić stację:

 • Czas postoju
 • Pełny ładunek - Cała przestrzeń magazynowa pociągu jest zapełniona. Nie dotyczy zapasów paliwa.
 • Brak ładunku - Cała przestrzeń magazynowa pociągu jest opróżniona. Nie dotyczy zapasów paliwa.
 • Liczba przedmiotów - W pociągu znajduje się określona liczba jednostek wskazanego towaru. Nie dotyczy zapasów paliwa.
 • Sygnał sieci sterowniczej - Przystanek jest podłączony do sieci sterowniczej, która nadaje sygnał postoju.
 • Brak aktywności - Żadne przedmioty nie zostały dodane lub usunięte z pociągu we wskazanym czasie.
 • Ilość płynu - Pociąg (wszystkie wagony) zawierają określoną ilość wskazanego płynu.
 • Obecność pasażera - Przynajmniej jeden gracz jest wewnątrz pociągu.
 • Nieobecność pasażera - Żaden z graczy nie przebywa w pociągu.

Ustawienie warunku postoju na danym przystanku nie jest konieczne. W takim wypadku pociąg przejedzie przez stację bez zatrzymywania się.

Możliwe jest dodawanie wielu warunków postoju dla każdej stacji. Warunki łączone są wyrażeniami logicznymi LUB i ORAZ. Wyrażenie ORAZ będzie spełnione jeśli spełnione są wszystkie objęte nim warunki. Wyrażenie LUB będzie spełnione jeśli przynajmniej jeden objęty nim warunek jest prawdziwy.

Przy stosowaniu obu rodzajów wyrażeń logicznych, wyrażenie LUB jest uważane za nadrzędne. Przy określaniu warunków postoju najpierw sprawdzany jest pierwszy w kolejności warunek oraz wszystkie następne warunki objęte wyrażeniem ORAZ. Jeśli warunki te są spełnione łącznie, wówczas całkowity warunek postoju również jest spełniony. W przeciwnym razie sprawdzenie warunków jest kontynuowane od momentu wystąpienia wyrażenia LUB w identyczny sposób (tj. pierwszy warunek po wyrażeniu LUB razem z następnymi warunkami objętymi wyrażeniem ORAZ). Procedura ta powtarzana jest do momentu spełnienia któregokolwiek warunku postoju lub sprawdzenia wszystkich grup wyrażeń LUB.

Przykłady

Rozwiń aby zobaczyć przykładu

Czekaj do całkowitego napełnienia, maksymalnie 30 sekund:

Pełny ładunek
LUB Czas postoju 30 sekund

Czekaj do całkowitego napełnienia, lub gdy sygnał sterujący Ropa > 3000:

Pełny ładunek
LUB Sygnał sieci sterowniczej - Ropa > 3000

Wyładuj wszystko i stój przynajmniej 30 sekund, i odczekaj 5 sekund:

Brak ładunku
ORAZ Czas postoju 30 sekund
ORAZ Brak aktywności 5 sekund

Zaczekaj aż będzie mało rudy żelaza lub rudy miedzi i stój przez przynajmniej 30 sekund:

Liczba przedmiotów: Ruda żelaza < 500
ORAZ Czas postoju 30 sekund
LUB Liczba przedmiotów: Ruda miedzi < 500
ORAZ Czas postoju 30 sekund

Ostatni przykład jest zapisany jako (dysjunkcyjna postać normalna):

((Liczba przedmiotów: Ruda żelaza < 500 ORAZ Czas postoju 30 sekund) LUB (Liczba przedmiotów: Ruda miedzi < 500 ORAZ Czas postoju 30 sekund))

Która jest równoważna:

((Liczba przedmiotów: Ruda żelaza < 500 LUB Liczba przedmiotów: Ruda miedzi < 500) ORAZ Czas postoju 30 sekund)

Niestety, w obecnej wersji interefejsu użytkownika nie jest możliwe zdefiniowanie skróconej postaci.


Rozwiązywanie problemów

Poniżej znajdują się podstawowe powody, dlaczego pociąg nie jedzie:

 • Czy pociąg ma paliwo? Jeśli zabrakło paliwa na trasie - zapełnij lokomotywę i dodaj możliwość napełniania paliwem lokomotywy na stacjach tego pociągu.
 • Czy rozjazdy są poprawnie zrobione? Sprawdź, czy każdy tor rozjazdu jest właściwie połączony i zawiera semafory.
 • Inny pociąg w bloku? Sprawdź czy ścieżka do przystanku jest poprawna, czy nie stoi na drodze inny pociąg (patrz punkt 1).
 • Czy przystanek kolejowy jest właściwie postawiony na torach? Upewnij się, że pociąg ma jak dojechać (przodem) na przystanek.
 • Czy semafory na całej linii kolejowej są ustawione prawidłowo?
 • Czy tor ma być dwukierunkowy? Jeśli tak, to semafory powinny znajdować się po obu stronach toru (w tym samym miejscu). Mając w ręku semafor - pojawiają się przy torach kwadraty sugerujące umieszczenie semafora.

Brak ścieżki

Jeżeli pociąg nie może dojechać do celu, pojawia się napis "brak ścieżki". Aby rozwiązać ten problem należy:

 • Czy pociąg może dojechać do celu tylko jadąc do przodu? Można zbudować rondo do zawracania lub umieścić drugą lokomotywę z tyłu pociągu.
 • Czy przystanek kolejowy stoi po prawej stronie toru? W przeciwnym razie pociąg musiałby podjechać z drugiej strony.
 • Jeżeli tory mają semafory - trzeba sprawdzić, czy znajdują się po prawej stronie toru (lub po obu - w przypadku torów dwukierunkowych).
 • Czy tory nie mają przerw? Spróbuj pojechać do stacji ręcznie.

Jeśli nadal są problemy to:

 • Jedź do stacji sterując lokomotywą manualnie, ale po przekroczeniu rozjazdu, spróbuj przełączyć na automat. Jeśli pociąg ruszy - to za rozjazdem jest droga zbudowana poprawnie. Należy sprawdzić tory przed rozjazdem.

Obrazowe podsumowanie problemów.

Osiągnięcia

Trans-factorio-express-achievement.png Kolej Transfactoriańska

Zaplanuj trasę pociągu długą na co najmniej 1000 pól.

Zobacz również