W innych językach: Deutsch English Français Italiano 日本語 한국어 Русский Українська 简体中文

Podajniki

From Official Factorio Wiki
Revision as of 12:44, 10 February 2024 by Mefisto1029 (talk | contribs) (→‎Rodzaje podajników: Links)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Jeżeli chcesz poczytać o typowym, żółtym podajniku, wejdź: Inserter/pl.

Podajniki to urządzenia, których używamy do przesuwania przedmiotów na niewielkie odległości. Po postawieniu, przenoszą w jedną stronę. Podajniki zabierają przedmioty z 'tyłu' siebie do przodu. Podajnikami można przenosić przedmioty z jednego taśmociągu na drugi, albo zabierać/podawać przedmioty z/do magazynów lub automatów montażowych. W Faktorio mamy 7 różnych typów podajników (opis poniżej), sześć z nich do działania potrzebuje elektryczności, jeden potrzebuje paliwa

Rodzaje podajników

Burner inserter.png
Podajnik spalinowy
Jedyny podajnik zasilany paliwem.
Inserter.png
Podajnik
Standardowy elektryczny podajnik.
Long-handed inserter.png
Podajnik długoramienny
Długie ramię pozwala na przenoszenie przedmiotów na większe odległości.
Fast inserter.png
Szybki podajnik
Dużo szybszy niż standardowy podajnik.
Filter inserter.png
Podajnik filtrujący
Rozwinięcie szybkiego podajnika o możliwość filtrowania przenoszonych przedmiotów.
Stack inserter.png
Podajnik masowy
Szybkością dorównuje szybkiemu podajnikowi, ale może przenieść dużo więcej przedmiotów 'na raz'.
Stack filter inserter.png
Masowy podajnik filtrujący
Rozwinięcie podajnika masowego o możliwość filtrowania przenoszonych przedmiotów.

Mechanika

Podajniki robią:

 • Podnoszą przedmioty z ziemi, z taśmociągów lub z innych obiektów posiadających przestrzeń ładunkową (Skrzynie, Piec i Automat montażowy)
 • Stawiają przedmioty na ziemi, na taśmociąg lub do obiektu mającego przestrzeń ładunkową.
 • Podnoszą tyle przedmiotów ile pozwala im aktualna pojemność - pod warunkiem, że nie będą czekać zbyt długo na przedmioty.
 • Działają wolniej przy niedoborze energii.

Podajniki nie robią:

 • Nie podniosą wszystkich przedmiotów, jeżeli nie będą mogły ich położyć w miejscu przeznaczenia.
 • Nie podniesie przedmiotów, jeżeli obiekt docelowy jest pełny.
 • Nie umieści więcej niż jednego przedmiotu na ziemi.
 • Nie umieści przedmiotów w skrzynce ograniczonej limitem miejsca (sloty ekwipunku w skrzynce zaznaczone na czerwono).

Podajniki działają różnie, w zależności od tego jakie i gdzie przenoszą przedmioty, aby nie zabierać wszystkich przedmiotów i się nie blokować wzajemnie - co później wpływa na efektywność maszyn obsługiwanych jednym taśmociągiem. Jeżeli dwa podajniki odbierają z tego samego miejsca - priorytet pobrania przedmiotu ma podajnik umieszczony jako pierwszy.

Limity wstawiania do obiektów

Podajniki przestaną wstawiać elementy do niektórych budynków, jeśli mają już wystarczającą ilość tego elementu. Na przykład, jeśli w piecu znajduje się 5 lub więcej elementów paliwa, podajnik nie włoży dodatkowego paliwa. Gdy paliwo spadnie poniżej 5 sztuk, podajnik dołoży paliwa, ale do limitu 5 sztuk.

Ma to umożliwić wszystkim maszynom otrzymanie ich części przedmiotów. Wspólne limity wstawienia są przedstawione w poniższej tabeli:


Maszyna Rodzaj przedmiotu Limit wstawienia
Bojler, Podajnik spalinowy, Piec Paliwo 5
Działko maszynowe Magazynek 10
Działo artyleryjskie Pocisk artyleryjski 5
Automat montażowy, Piec, Wirówka, Zakład chemiczny oraz Rafineria ropy naftowej Przedmioty wymagane w recepturze Liczba składników potrzebna do wykonania przynajmniej dwóch przedmiotów (zgodnie z recepturą), ale nie więcej niż do wykonania 100 przedmiotów.
Laboratorium Pakiet naukowy Podwojona liczba pakietów potrzebnych do osiągnięcia jednego punktu badań

Może się zdarzyć, że podajnik przepełni budynek. Może to się stać w przypadku, gdy mamy zbadane Zwiększona ładowność podajników (Badanie) lub w przypadku używania więcej niż jednego podajnika do zasilenia jednej maszyny.

Podajniki i taśmociągi

Taśmociągi mają dwie linie poruszania się przedmiotów. Podajniki kładą przedmioty na taśmociągi tylko w jedno miejsce, tj.: na dalszą linię taśmociągu, a jeżeli podajnik jest ustawiony na wprost taśmociągu - na prawą linię (patrząc na początek taśmociągu)

Inserter dropoff locations.gif Inserter pickup locations.gif
Podajnik kładzie przedmiot na dalszą linię taśmociągu. Jeżeli podajnik jest skierowany w stronę taśmociągu to kładzie przedmiot po prawej stronie, patrząc na początek taśmociągu. Jeżeli przedmiot ma być położony na łuku taśmociągu - zawsze jest kładziony na wewnętrzną stronę łuku. Podajniki wolą pobierać przedmioty z bliższej linii. Jeżeli bliższa linia taśmociągu jest punta to pobiera z dalszej linii. Jeżeli taśmociąg jest położony na wprost podajnika, to podajnik wybiera lewą linię (patrząc z perspektywy taśmociągu). Jeżeli lewa linia jest pusta - pobiera przedmioty z prawej.

Problemy z podajnikami

Podajniki mogą mieć problem z odebraniem przedmiotów:

 • Z Ekspresowy taśmociąg, ponieważ przedmioty poruszają się za szybko.
 • Z wejścia do Podziemny taśmociąg, ponieważ przedmiot jest krócej na 'powierzchni' niż w przypadku zwykłego taśmociągu.
 • Z łuków taśmociągów, jeżeli przedmioty są wewnątrz łuku.

Premia pojemności podajników

Jeżeli podajnik przenosi przedmioty z ekwipunku do ekwipunku (np.: z automatu montażowego do skrzyni) lub (od wersji v0.13) z ekwipunku do taśmociągu może przenieść więcej niż jeden przedmiot na raz. Aby to osiągnąć należy zbadać Zwiększona ładowność podajników (Badanie).

Zużycie energii elektrycznej

 • Jeżeli podajniki się nie poruszają nadal pobierają energię elektryczną (oprócz Podajnik spalinowy). Nazywa się to energią spoczynkową.
 • Ilość zużywanej energii elektrycznej jest taka sama dla każdego ruchu.
 • Podajnik spalinowy nie zużywa paliwa, jeśli się nie porusza, ale zużywa stosunkowo więcej energii w czasie ruchu. Ta właściwość może się przydać, jeżeli podajnik nie musi się poruszać zbyt często.

Inserter Speed

Podajnik Prędkość obrotu (obrotów na Game-tick)
Prędkość zmiany linii taśmociągu (Tile na Tik)
Zwroty na Game-second
Kafelki na sekundę w grze
Sekunda w grze na jeden pełny obrót
Sekunda w grze na kafelkę
Tiki na cały obrót
Tiki na kafelkę
Burner inserter.png
Podajnik spalinowy
0.01
0.0214
0.6
1.284
1.667
0.833
102
76
Inserter.png
Podajnik
0.014
0.03
0.84
1.8
1.191
0.56
72
54
Long handed inserter.png
Long handed inserter
0.02
0.0457
1.2
2.742
0.833
0.416
52
36
Fast inserter.png
Szybki podajnik
Stack inserter.png
Podajnik masowy
Stack filter inserter.png
Masowy podajnik filtrujący
0.04
0.07
2.4
4.2
0.417
0.238
26
24

Prędkość obrotu

Konwencja: 2π rad = 100% obrotu = 1 obrót (lub jeden pełny ruch).

Uwaga: Podajnik nie zawsze musi wykonywać pełnego obrotu. Podczas pobierania przedmiotów z taśmociągów podajnik jest nieco szybszy pobierając przedmioty z bliższej linii taśmociągu.

Prędkość zmiany linii taśmociągu

Prędkość zmiany linii taśmociągu jest prędkością wysunięcia się podajnika, aby zmienić linię taśmociągu z bliższej na dalszą (lub odwrotnie). Przeważnie jest niewidoczna, różnicę widać tylko przy zestawieniu z innymi podajnikami, ale jest mierzalna różnica prędkości przy pobieraniu z jednej lub drugiej linii taśmociągu. Niektóre mody mogą zmieniać powyższe prędkości, dzięki czemu statystyki są lepsze.

Wydajność podajników

Poniższa sekcja jest napisana na podstawie arkusza experimental data oparty na wersji 0.15.

Wydajność między skrzyniami a innymi ekwipunkami to prosta funkcja zależności pojemności i prędkości ramienia

n = Pojemność

t_arm = Czas przejścia ramienia do przodu i do tyłu

Czas na sztukę przedmiotu Tpi = t_arm / n

Wydajność (przedmioty/s) = 1 / Tpi = n / t_arm


Przenoszenie z lub na taśmociągi. Dodaje się czas podniesienia i położenia przedmiotu na taśmociąg:

t_item = Czas podniesienia lub położenia przedmiotu na taśmociąg

t_cycle = Czas pełnego ruchu podajnika = t_arm + n*t_item

Czas na przedmiot = t_cycle / n = (t_item + t_arm) / n

Wydajność (przedmioty/s) = 1 / (t_item + t_arm / n)

Ciekawostka: Przed wersją 0.15.14, podajniki były o 1-4% mniej efektywne przy przenoszeniu przedmiotów z południa na północ.

Podsumowanie: skrzynia - skrzynia

Podajnik Liczba ruchów podajnika na sekundę Przedmioty/sekundy z podziałem na poziom capacity bonus (pojemność)
Bez premii do pojemności Premia pojemności 2 Premia pojemności 7
Burner inserter.png
Podajnik spalinowy
0.59 0.59 (1) 1.18 (2) 1.76 (3)
Inserter.png
Podajnik
0.83 0.83 (1) 1.67 (2) 2.50 (3)
Long handed inserter.png
Long handed inserter
1.15 1.15 (1) 2.31 (2) 3.46 (3)
Fast inserter.png
Szybki podajnik
Filter inserter.png
Podajnik filtrujący
2.31 2.31 (1) 4.62 (2) 6.93 (3)
Stack inserter.png
Podajnik masowy
Stack filter inserter.png
Masowy podajnik filtrujący
2.31 4.62 (2) 9.23 (4) 27.70 (12)

Podsumowanie: skrzynia - taśmociąg

Wydajność podajnika kładącego przedmioty na taśmociągu zależy od wypełnienia taśmociągu oraz położenia przedmiotów na nim (czy jest wystarczająca ilość miejsca między położonymi przedmiotami, żeby położyć nowy przedmiot. Podziemne taśmociągi ułatwiają położenie przedmiotów na taśmociąg.

Obliczenia wykonane zostały przy założeniu, że przedmioty są kładzione na pusty taśmociąg, ułożony prostopadle do podajnika. Podane są wartości dla trzech różnych pojemności podajników, zależnych od poziomów inserter capacity bonus (research)

Podajnik Przedmioty/sekundy z podziałem na poziom inserter capacity bonus (research) (pojemność)
Bez premii do pojemności Premia pojemności 2 Premia pojemności 7
Transport belt.png Fast transport belt.png Express transport belt.png Transport belt.png Fast transport belt.png Express transport belt.png Transport belt.png Fast transport belt.png Express transport belt.png
Burner inserter.png
Podajnik spalinowy
0.59 0.59 0.59 (1) 1.10 1.13 1.14 (2) 1.53 1.62 1.67 (3)
Inserter.png
Podajnik
0.83 0.83 0.83 (1) 1.52 1.58 1.60 (2) 2.05 2.22 2.31 (3)
Long handed inserter.png
Long handed inserter
1.15 1.15 1.15 (1) 2.03 2.14 2.18 (2) 2.65 2.95 3.10 (3)
Fast inserter.png
Szybki podajnik
Filter inserter.png
Podajnik filtrujący
2.31 2.31 2.31 (1) 3.64 4.00 4.14 (2) 4.29 5.14 5.63 (3)
Stack inserter.png
Podajnik masowy
Stack filter inserter.png
Masowy podajnik filtrujący
3.64 4.00 4.14 (2) 4.71 6.15 6.86 (4) 5.90 9.60 12.20 (12)

Aby obliczyć wydajność Podajnik masowy i Masowy podajnik filtrujący na dowolnym poziomie pojemności, można użyć liniowo dopasowanych współczynników z powyższą formułą na wydajność podajnik - taśmociąg.

Type
Transport belt.png
Taśmociąg
Fast transport belt.png
Szybki taśmociąg
Express transport belt.png
Ekspresowy taśmociąg
t_item t_arm t_item t_arm t_item t_arm
Stack inserter.png
Podajnik masowy
Stack filter inserter.png
Masowy podajnik filtrujący
0.142 0.292 0.073 0.360 0.049 0.384

Wejdź w arkusz kalkulacyjny, aby zobaczyć współczynniki dla innych rodzajów podajników. Błędy arkusza kalkulacyjnego są znacznie mniejsze niż 1%.

Podsumowanie: taśmociąg - skrzynia

Podczas pobierania przedmiotów z taśmociągu na wydajność podajników mają wpływ następujące zależności:

 • Czy taśmociąg jest zapełniony.
 • Jak szybko poruszają się przedmioty na taśmociągu (czy 'stoją' na taśmociągu, czy się poruszają z prędkością taśmociągu).
 • Jak taśmociąg jest ustawiony względem podajnika.
 • Na której linii znajdują się przedmioty.
 • Czy taśmociąg skręca oraz czy przedmioty są po wewnętrznej czy zewnętrznej stronie zakrętu.
 • Czy podajnik pobiera przedmioty z początku/końca tunelu podziemnego taśmociągu (krótszy czas widoczności przedmiotu).
 • Wszelkiego rodzaju skomplikowane czynniki czasowe pomiędzy podajnikiem a taśmociągiem, ponieważ gra oblicza pobranie każdego przedmiotu osobno.

Na potrzeby poniższej tabeli założono, że podajnik pobiera z taśmociągu ustawionego prostopadle do podajnika. Ponad to, przedmioty są ustawione na dalszej linii taśmociągu oraz w pełni skompresowany, tj.: przedmioty są ułożone dokładnie jeden za drugim (bez przerwy) oraz poruszają się z pełną prędkością. Podano trzy wartości prędkości dla trzech różnych pojemności podajników, zależnych od poziomu inserter capacity bonus (research)

Podajnik Przedmioty/sekundy z podziałem na poziom capacity bonus (pojemność)
Bez premii do pojemności Premia pojemności 2 Premia pojemności 7
Rodzaj taśmociągu Przedmioty
stojące
Rodzaj taśmociągu Przedmioty
stojące
Rodzaj taśmociągu Przedmioty
stojące
Transport belt.png Fast transport belt.png Express transport belt.png Transport belt.png Fast transport belt.png Express transport belt.png Transport belt.png Fast transport belt.png Express transport belt.png
Burner inserter.png
Podajnik spalinowy
0.56 0.56 0.51 0.65 (1) 1.11 1.07 0.98 1.18 (2) 1.43 1.54 1.43 1.75 (3)
Inserter.png
Podajnik
0.83 0.74 0.77 0.90 (1) 1.57 1.48 1.45 1.62 (2) 2.00 2.11 2.07 2.40 (3)
Long handed inserter.png
Long handed inserter
1.16 1.11 1.11 1.22 (1) 2.22 2.22 2.11 2.31 (2) 3.08 3.08 3.16 3.33 (3)
Fast inserter.png
Szybki podajnik
Filter inserter.png
Podajnik filtrujący
2.22 2.22 2.14 2.40 (1) 4.17 3.81 4.00 4.29 (2) 5.71 5.45 5.46 6.21 (3)
Stack inserter.png
Podajnik masowy
Stack filter inserter.png
Masowy podajnik filtrujący
4.17 3.81 4.00 4.29 (2) 6.67 6.67 6.15 6.67 /
7.50 /
7.74 *
(4) 6.67 10.00 12.00 6.67 /
11.61 /
13.58 *
(12)

*) Wydajność dla zwykłego, szybkiego i ekspresowego taśmociągu.

Ponieważ istnieje wiele czynników, mających wpływ na wydajność podajników, powyższa tabela wskazuje bardziej złożone zależności niż w przypadku kładzenia przedmiotów na taśmociąg ze skrzyni.

 • Pogrubiona liczba w komórce pokazuje dla którego taśmociągu dany podajnik ma największą wydajność, dla przedmiotów poruszających się na taśmociągu. Szybsze taśmociągi powodują konieczność cięższej pracy podajników w celu złapania szybko poruszających się przedmiotów. Efekt jest zauważalny przy wolnych podajnikach i małej pojemności.
 • Kiedy przedmioty są zakolejkowane (stojące), rodzaj taśmociągu nie ma tak dużego znaczenia (dlatego jest pokazana tylko jedna kolumna). Wyjątkiem są Podajnik masowy oraz Masowy podajnik filtrujący - w przypadku zwykłego taśmociągu, nie ma różnicy wydajności przy pojemnościach podajników większych niż 4. Widać natomiast dużą różnicę między szybkim, a ekspresowym taśmociągiem.

Poniższa tabela pokazuje liniowo dopasowane czynniki, dla uzyskania wydajności Podajnik masowy i Masowy podajnik filtrujący na dowolnym poziomie pojemności podajników.


Podajnik
Transport belt.png
Taśmociąg
Fast transport belt.png
Szybki taśmociąg
Express transport belt.png
Ekspresowy taśmociąg
t_item t_arm t_item t_arm t_item t_arm
Stack inserter.png
Podajnik masowy
Stack filter inserter.png
Masowy podajnik filtrujący
0.045* 0.403* 0.063 0.387 0.049 0.416

*) Taśmociąg jest czynnikiem ograniczającym wydajność podajnika, przy pojemności większej niż 4. Dlatego liczby są poprawne tylko do tej wartości pojemności. Powyżej pojemności 4, przepustowość podajnika wynosi 6,67 przedmiotów na sekundę.

Zobacz również