In andere talen: Deutsch English Español Français 日本語 한국어 Polska Русский 中文

Ruwe olie

From Official Factorio Wiki
Jump to: navigation, search
Crude oil.png
Ruwe olie

Crude oil entity.png

Map color

Used as ammunition by

Flamethrower turret.png

Mijntijd

1

Prototype type

fluid

Interne naam

crude-oil

Vereiste technologieën

Oil processing (research).png

Geproduceerd door

Pumpjack.png

Geconsumeerd door

Petroleum gas.png
Light oil.png
Heavy oil.png
Fill crude oil barrel.png
Flamethrower ammo.png

Ruwe olie is een vloeistof onttrokken aan olievelden door jaknikkers en wordt omgezet tot petroleumgas, benzine en stookolie in een olieraffinaderij. Het kan worden vervoerd in leidingen of in vaten.

Olieveld

Elk olieveld heeft een opbrengst, weergegeven als x%. Elk procentpunt is gelijk aan 75 jaknikker cycli. Een olieveld met 80% heeft tussen de 6000 en 6074 cycli over, omdat opbrengst geen decimalen toont.

Zolang het aantal resterende cycli groter is dan 750 (10%), zal elke jaknikkercyclus het aantal overgebleven cycli met één verminderen.

Dus zolang een olieveld met minder dan 10% niet door een map-bewerker is gemaakt, zal de opbrengst nooit onder de 750 cycli zakken.

De hoeveelheid olie die een jaknikker onttrekt per cyclus is 1.0 vermenigvuldigd met de opbrengst / 7500, maar niet meer dan 10.0.

Zie ook