In other languages: Deutsch English 日本語 Polski Русский Українська 简体中文

Zpracování ropy

From Official Factorio Wiki
Revision as of 09:14, 9 July 2018 by BilkaBot (talk | contribs) (Changed links going to the redirect Tutorial:Circuit-network_Cookbook to go to Tutorial:Circuit network cookbook.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Zpracování ropy je velkou částí Factoria. Může se týkat zkoumané technologie, formule aplikované v rafinérii nebo práce s ropou celkově.

Přehled

Zde jsou k dispozici formule a technologické požadavky pro zpracování surové ropy do jejích frakcí. Tyto frakce (těžký olej, lehký olej and ropný plyn) lze také krakovat.

Proces Vstup Výstup Stroj Nutné technologie
Basic oil processing.png
Základní zpracování ropy
Time.png
5
+
Crude oil.png
100
Heavy oil.png
30
+
Light oil.png
30
+
Petroleum gas.png
40
Oil refinery.png
Oil processing (research).png
Zpracování ropy
Advanced oil processing.png
Pokročilé zpracování ropy
Time.png
5
+
Crude oil.png
100
+
Water.png
50
Heavy oil.png
10
+
Light oil.png
45
+
Petroleum gas.png
55
Oil refinery.png
Advanced oil processing (research).png
Pokročilé zpracování ropy
Heavy oil cracking.png
Krakování těžkého oleje
Time.png
3
+
Heavy oil.png
40
+
Water.png
30
Light oil.png
30
Chemical plant.png
Advanced oil processing (research).png
Pokročilé zpracování ropy
Light oil cracking.png
Krakování lehkého oleje
Time.png
3
+
Light oil.png
30
+
Water.png
30
Petroleum gas.png
20
Chemical plant.png
Advanced oil processing (research).png
Pokročilé zpracování ropy
Coal liquefaction.png
Zkapalnění uhlí
Time.png
5
+
Coal.png
10
+
Heavy oil.png
25
+
Steam.png
50
Heavy oil.png
35
+
Light oil.png
15
+
Petroleum gas.png
20
Oil refinery.png
Coal liquefaction.png
Zkapalnění uhlí

Zřízení zpracování ropy

Je nutno umístit ropná čerpadla přímo na ropná ložiska, která jsou zvýrazněna zeleným rámečkem, dokud jsou čerpadla v ruce. Čerpadla produkují určité množství surové ropy za sekundu, podle hodnoty vepsané vpravo dole na informačním panelu čerpadla. Postupem času se tato hodnota sníží na minimum 2 jednotek/s, takže bude čerpadlo produkovat neomezené množství, ale eventuelně velmi pomalu.

Surová ropa se musí zpracovat v rafinérii. Rafinérie musí mít nastavenou formuli (možné formule zhlédněte výše). Jakmile je nastavena a je aktivní "alt-mode", ukáží se vstupní a výstupní potrubí a jejich očekávané kapaliny. Jejich rozmístění nelze měnit, je možné jen otáčet celý stroj. Rafinérie přestane vyrábět veškeré produkty, jakmile jen jeden z výstupů je naplněn, takže by se mělo zajistit, že jsou veškeré produkty převedeny ven. Nespotřebovaný produkt se doporučuje (dočasně) skladovat ve skladovacích nádržích.

Jakmile je proces dokončen, hráči zůstávají tři výrobky: těžký olej, lehký olej a ropný plyn. Lehký i těžký olej lze krakovat na další nižší frakci v chemičce (formule výše). Užitečné, pokud má hráč přehršle jednoho výrobku, ale chybí mu jiný (běžný problém).

Tipy

  • Je možné použít ovládací obvody pro řízení výroby jednotlivých frakcí, aby měl hráč dostatek všeho. Příklady implementace jsou v této kuchařce (nepřeložena).
  • Pokud povedete potrubí těžkého oleje z rafinérie přes chemičku na mazivo, než povede do krakovacích chemiček, můžete si být jisti, že výroba maziva bude předčit krakování.
  • Tuhé palivo se nejefektivněji vyrábí z lehkého oleje. Pokud má hráč příliš těžkého oleje, krakování do lehkého a následovné zpracování v palivo je produktivnější, než výrábět palivo přímo z těžkého oleje.

Přeprava kapalin

Existuje několik způsobů přepravy kapalin ve Factoriu:

Optimální poměry

Optimální poměr je poměr výroby, který předejde odpadu a výpadkům provozu.

Výroba ropného plynu

K produkci ropného plynu je optimální poměr 25:3:21 (pokročilé zpracování ropy : krakování těžkého oleje : krakování lehkého oleje). Existují jednodušší poměry, které jsou rozumně blízko optimálnímu, jako 8:1:7.

Rafinaci můžeme uspíšit moduly, doporučuje se však je aplikovat rovnoměrně pro předejití zasekávání strojů. Je-li výrobní proces zpomalen využitím modulů produktivity, nezbývá než poměry upravovat experimentálně, protože poměry udané výše jsou platné, jen pokud všechny stroje pracují stejně rychle a se 100% produktivitou (neboli bez bonusu produktivity).

Výpočet poměrů je relativně náročný, protože doby trvání výrobních cyklů se různí (rychlost výroby chemičky je 1,25, ale rychlost rafinérie je 1,0). Neberouc toto v úvahu, vedlo by to k občasnému zastavování strojů, nejedná se tedy o optimální poměr. Tabulka níže pojednává různé konfigurace modulů a jejich výpočty optimálních poměrů.

Výrobní objem ropného plynu s moduly (nepřeloženo)
Module configuration None Config 1 (*) Config 2 Units
Oil refinery
Crude oil consumption 100 100 100
Water consumption 50 50 50
Crafting speed 5 5 5 s / final item
Heavy oil output 10 10 10
Light oil output 45 45 45
Petroleum output 55 55 55
Base machine crafting speed 1 1 1 crafts / s
Crafting speed boost 100% 505% 805%
Output bonus 100% 130% 130% final items
Total Crude oil consumption 20 101 161 per second
Total Water consumption 10 50.5 80.5 per second
Total Heavy oil output 2 13.13 20.93 per second
Total Light oil output 9 59.085 94.185 per second
Total Petroleum output 11 72.215 115.115 per second
Heavy oil cracking
Heavy oil consumption 40 40 40
Water consumption 30 30 30
Crafting speed 3 3 3 s / final item
Light oil output 30 30 30
Base machine crafting speed 1.25 1.25 1.25 crafts / s
Crafting speed boost 100% 455% 655%
Output bonus 100% 130% 130% final items
Total Heavy oil consumption 16.67 75.83 109.17 per second
Total Water consumption 12.5 56.88 81.88 per second
Total Light oil output 12.5 73.94 106.44 per second
Light oil cracking
Light oil consumption 30 30 30
Water consumption 30 30 30
Crafting speed 3 3 3 s / final item
Petroleum output 20 20 20
Base machine crafting speed 1.25 1.25 1.25 crafts / s
Crafting speed boost 100% 455% 655%
Output bonus 100% 130% 130% final items
Total Light oil consumption 12.5 56.875 81.875 per second
Total Water consumption 12.5 56.875 81.875 per second
Total Petroleum output 8.33 49.29 70.96 per second
Ratio
Heavy oil cracking 0.12 0.17 0.19
Light oil cracking 0.84 1.26 1.40
Output 18 134.52 214.43 per second
* Notes to table: Config 1 is 3 Productivity modules 3 in each production building and 8 Beacons with 2 Speed modules 3 each in range of each production building. Config 2 is 3 Productivity modules 3 in each production building and the highest achievable number of Beacons (14 for Refinery, 12 for Chemical plant) with 2 Speed modules 3 each in range of each prod. building.

Další četba