In other languages: Česky Dansk Deutsch English Español Français Magyar nyelv Italiano 日本語 한국어 Bahasa Melayu Nederlands Polska Português do Brasil Português Русский Svenska Turkish Українська 中文

Official Factorio Wiki

From Official Factorio Wiki
Revision as of 16:54, 28 March 2019 by BilkaBot (talk | contribs) (Changed links going to the redirect File:Behemoth-spitter.png to go to File:Behemoth spitter icon.png.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Factorio-logo.png

Chào mừng bạn đến với trang Factorio Wiki chính thức, là nguồn tài liệu chính thức của Factorio™.
39 người viết bài đang hoạt động (trong 2,824 đã đăng ký) đang duy trì cập nhật cho 3,066 bài viết1,130 ảnh.

Trò chơi

Thông tin bổ sung