In other languages: Deutsch English Polski Русский Українська 简体中文

Štos

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search

Štos je základní způsob ukládání věcí ve Factoriu. Jeden slot v inventáři může držet jeden štos.

Příklady štosů

 • Hráčův inventář
  • Hlavní inventář
  • Opasek (nebo rychlý panel)
  • Štos nástrojů, zbrojí, zbraní a nábojů
  • Logistický odpadní slot
  • Hráčova ruka (také udrží štos)
 • Vozidla
  • Auto (palivo, náboje, a inventář)
  • Tank (palivo, náboje)
  • Vlak (vagóny, lokomotivy pro palivo)
 • Truhla: Nejlepší příklad mimo hráčův inventář; truhla je v podstatě skupina štosů
 • Zařízení
 • Speciální
  • Překladače a roboti (mají omezenou velikost štosu, viz velikost štosu), aby byli schopni přesunout některé předměty mezi štosy najednou.

Jak štosy fungují?

Štos může uložit množství identických předmětů.

První vložený předmět do štosu určí typ předmětů, který do něho může být uložen. To také určí i kolik předmětů může být uloženo, počet předmětů ve štosu závisí na maximální velikosti štosu daného předmětu.

Pouze předměty mohou být uloženy ve štosu, nelze uložit například tekutiny nebo jiné inventáře.

Velikost štosu

Kapacita, tedy kolik předmětů může štos uložit, závisí na samotném předmětu. Například železný plát štosuje po 100 kusech, ale železná ruda pouze po 50.

Filtrované štosy

Je několik způsobů filtrování štosů, buď výchozí (pro spalovací zařízení/pece a roboporty), nebo ručně nastavené pro vagóny nebo opasek. (Typicky nastaveno na kliknutí kolečkem myši, viz klávesové zkratky. To může být použito pro zajištění, že bude uložen pouze vybraný předmět.

Poničené předměty

Poničené entity budou štosovat spolu s ostatními poničenými entitami a zdraví štosu bude průměr všech entit které jsou jeho součástí. Poničené entity nebudou štosovat s neponičenými.

Bonus velikosti štosu

Překladače a logističtí roboti mohou být výzkumem vylepšeni, aby mohli držet a přenášet více předmětů, viz:


Omezení štosu

Dřevěná truhla omezená na tři štosy. Až se naplní třetí štos, překladače už se nepokusí přidat další předměty.

Použitelný prostor v truhlách a vagónech lze případně zmenšit pod jeho výchozí hodnotu. Typicky jde o uložení malého počtu předmětů v automatizovaném procesu bez využitích zdrojů které by jinak byly potřeba pro naplnění celého kontejneru.

Pro omezení kontejneru, klikněte na červené X za posledním štosem a poté na štos za požadovaným limitem. Zneplatněné štosy budou označeny červeně (viz vpravo).

Pokud je naplněn, překladač už nebude přidávat předměty do omezeného kontejneru. Nicméně hráč stále může ručně vložit předměty do zneplatněných (červených) slotů.

Manipulace se štosy

Existuje řada klávesových zkratek pro přesun štosů mezi inventáři, například přesun poloviny předmětů do jiného štosu.