W innych językach: Deutsch English Русский Turkish 中文

Foldery zapisu gry

From Official Factorio Wiki
Jump to: navigation, search

Lokalizacja gry przechowuje

  • Zapisy (każdy zapis jest archiwum zip)
  • Mody
  • Scenariusze
  • Pliki konfiguracyjne
  • Plik logu (od v0.10.0).

Struktura lokalizacji gry jest samonaprawiająca się.

Możesz na przykład usunąć plik "configuration"; zostanie wygenerowany nowy, z domyślnymi ustawieniami.

Zaleca się robienie kopi zapasowej, zanim zainstalujesz nową wersję.

Windows

Instalowanie z archiwum Zip

Lokalizacja aplikacji jest taka sama jak niewypakowana lokalizacja factorio.

Na przykład, po rozpakowaniu archiwum Zip pliki będą w

C:\Factorio

Zapisy gry będą się znajdować w

C:\Factorio\saves

a mody w

C:\Factorio\mods

Instalowanie za pomocą instalatora

Paczka instalacyjna będzie zainstalowana na standardach UAC (User Access Control - Kontrola Dostępu Użytkownika). Innymi słowy, lokalizacja factorio będzie się znajdować tam, gdzie zainstalowałeś grę (domyślnie Program files), a foldery z danymi użytkownika (zapisy, dane graczy etc) mogą być znalezione w

C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Factorio

Dla systemów Windows Vista i nowszych (z aktywnym systemem UAC):

%appdata%\factorio

MacOSx

The application should be by default installed in the Apps-folder.

Whereas the data is stored under

/users/<replace with your username>/Library/Application Support/factorio

Which is equivalent to

~/Library/Application Support/factorio

You can type in this into the Finder (press SHIFT-COMMAND-G for goto folder) and put in exactly this line.' Or you can use in Finder the 'Find a folder' and write '~/Library/Application Support' (See Can't find Mods folder).

The factorio internal application-data can be found (when you have installed it) in

/Applications/factorio.app/Contents/data

Same directory structure as in Application support.

Linux

Data is stored under

__Game_Install_Directory__

Changing the application directory

The following discussion applies to version 0.11.13.

It is possible to change the application directory location for Factorio.

This can be done by editing the location of the "write-data" entry in the file __Game_Install_directory/config/config.ini. This affects the location of mods, scenario and temp.

If you want to move only the location of your save files you can change the the save directory using symlinks but this still means that all users of the computer will share the same data, including settings.

Linux

Update __Game_Install_directory/config-path.cfg

use-system-read-write-data-directories=true

Update __Game_Install_directory/config/config.ini

[path]
read-data=__PATH__executable__/../../data
write-data=.local/share/factorio

You could set the write-data value to .factorio if you prefer.

Once you have done this, you can remove write permissions to the entire game installation directory except for config/config.ini, which must be writable by all people who wish to play the game.

Note that if someone changes any options, in-game, those option changes will apply to everyone who plays on the same computer.

See also