This wiki is about 0.17, the current experimental version of Factorio.

Information about 0.16, the current stable version of Factorio, can be found on stable.wiki.factorio.com.

W innych językach: English Русский 中文

Roadmap

From Official Factorio Wiki
Jump to: navigation, search


Oficjalna Mapa Rozwiju

Oficjalna mapa rozwoju znajduję się na forum, która jest aktualizowana wraz z głównymi publikacjami.

Metody rozwoju

Factorio is a continuous jam session.


Factorio jest rozwijane w continuous development process. Oznacza to, że cele zmieniają się wraz z postępującym rozwojem.

Z tego artykułu:

Każdy menedżer prawdopodobnie powiedziałby, że to zła rzecz, że potrzebujemy mapy rozwiju dla całego procesu od początku do ostatecznego wydania z całą zawartą w nim treścią, funkcjami i grafiką, włącznie z kosztorysami. Osobiście uważam, że wolność i sposób rozwoju, który pozwala nam reagować, jest najlepszy dla Factorio. Wymyślamy i rozwijamy najlepsze pomysły w biegu, pomysły, które nigdy nie byłyby widoczne na starcie.


Forum posiada również obszerny temat Pomysły i sugestie