W innych językach: Česky Deutsch English Español Русский 中文

Install guide

From Official Factorio Wiki
Jump to: navigation, search

Factorio można uzyskać na platformie Steam, która obsługuje pobieranie i instalację automatycznie. Jeśli gra została kupiona za pośrednictwem oficjalnej strony, można ją pobrać na stronie internetowej. Możliwe jest połączenie konta Steam i konta factorio.com, aby móc pobrać grę z obu platform bez dodatkowych kosztów.

Zauważ, że począwszy od wersji 0.15, 32-bitowe wersje gry nie są już dostępne, pozostawiając graczy 32-bitowych zablokowanych na wersji 0.14.23. Uaktualnij komputer, jeśli nie możesz uruchomić aplikacji 64-bitowych.

Pobieranie i instalacja wersji stabilnej

Przez oficjalną stronę

Aby zainstalować stabilną wersję gry odwiedź oficjalny portal, znajdziesz go tutaj i pobierz najnowszą stabilną wersję. Po pobraniu rozpakuj pobrane archiwum lub uruchom automatyczny instalator, w zależności od dokonanego wyboru. Kopia uzyskana z oficjalnej strony internetowej jest wolna od DRM i może być uruchamiana bez połączenia internetowego, niezależnie od serwerów Wube. Jednak nadal obowiązują przepisy dotyczące redystrybucji.

Ta wersja automatycznie zaktualizuje się do najnowszej stabilnej wersji, która się pojawi. Jeśli chcesz przełączyć się ze stabilnej na eksperymentalną wersję, zmiana konfiguracji gry jest niezbędna, zobacz ten film, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Przez Steam

Aby pobrać i zainstalować grę przez Steam, po prostu użyj natywnego systemu pobierania i instalowania.

Przez zautomatyzowany proces

Ze względu na konieczność uwierzytelnienia przez Factorio do pobrania za pomocą zautomatyzowanych modułów (takich jak np.wget) jest możliwe tylko wtedy, gdy aplikacja oferuje możliwość żądania podania nazwy użytkownika i hasła. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Web Authentication API i Download API.

Pobieranie i instalacja wersji eksperymentalnej

Przez oficjalną stronę

Aby pobrać wersję eksperymentalną ze strony internetowej, wystarczy odwiedzić oficjalny portal. Automatyczne aktualizacje do wersji eksperymentalnej w istniejącej wersji Factorio, które nie zostały uzyskane na Steamie, można włączyć w opcjach gry.

Kopia uzyskana z oficjalnej strony internetowej jest wolna od DRM i może być uruchamiana bez połączenia internetowego, niezależnie od serwerów Wube. Jednak nadal obowiązują przepisy dotyczące redystrybucji.

Przez Steam

Na Steam wersję eksperymentalną można zainstalować, klikając prawym przyciskiem myszy Factorio w bibliotece Steam, wybierając "właściwości", przechodząc do zakładki "beta" i wybierając wersję eksperymentalną (bez wymaganego kodu). Zaleca się, aby wybrać wersję eksperymentalną kończącą się na .x (np. 0.15.x), ponieważ automatycznie zaktualizuje grę do najnowszej wersji eksperymentalnej za każdym razem, gdy zostanie wydana nowa. Zaleca się także przejście do stabilnej gałęzi po zakończeniu okresu eksperymentalnego, problemy pojawiły się w przypadku Steam, gdy użytkownicy zostali pozostawieni w gałęzi usuniętej przez programistów.


Odinstalowanie

Aby odinstalować Factorio, wykonaj poniższe kroki w zależności od metody instalacji:

Niezależna instalacja

Jeśli Factorio został zainstalowany ze strony internetowej, poprzez pakiet Zip lub podobny, po prostu usuń instalację. Factorio nie tworzy haków w systemie operacyjnym po zainstalowaniu w ten sposób.

Automatyczny instalator

Jeśli korzystasz z automatycznego instalatora, możesz odinstalować Factorio za pomocą odpowiedniego ekranu 'Dodaj lub Usuń programy'

Steam lub inna usługa dystrybucji

Po prostu odinstaluj grę za pośrednictwem klienta dystrybucji.