In other languages: Deutsch English Español Français 日本語 Nederlands Polski Русский Українська 简体中文

Nepřátelé

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search

Nepřátelé (také často nazýváni kousači) jsou stvoření, která škodí hráči. Jsou to domorodí obyvatelé mimozemského světa ve formě členovců žijících v organických hnízdech, kteří koexistují se sebou navzájem. Vyskytují se ve třech druzích: Kousači, Plivači a Červi. Druhy lze dále rozlišit podle čtyř (u červů tří) stádií vývoje a tudíž síly.

Úspěchy

It-stinks-and-they-dont-like-it-achievement.png Znečištění se jim nelíbí

Spusť útok nepřítele vlivem znečištění.

Steamrolled-achievement.png Parní válec

Znič 10 hnízd.

Stvoření

Kousači

Kousači jsou jedním ze dvou hlavních záporných vlivů hry. Vyskytují se ve čtyřech velikostech: Malí, střední, velcí a obří. Na začátku hry se lze setkat jen s malými. Se zvyšujícím se znečištěním se dále zvětšují v závislosti na faktoru evoluce. Jak selský rozum napoví, jejich metoda útoku je přímočarý přístup ke "kousání" nepřátel.

Obrázek Jméno Popis
Small biter.png Malý kousač Nejslabší kousač, lze ho zabít pouhou pistolí.
 • Životy: 15
 • Poškození: 7
 • Rychlost útoku: 1.7 /s
 • Typ poškození: Fyzický
 • Dosah: 0.5
Medium biter.png Střední kousač Silnější a pomalejší než malý. Může působit potíže a zabít méně vybavené hráče.
 • Životy: 75
 • Poškození: 15
 • Rychlost útoku: 1.7 /s
 • Typ poškození: Fyzický
 • Dosah: 1.0

Odolnosti:

 • Výbuch: 0/10%
 • Fyzická: 4/10%
Big biter.png Velký kousač Nebezpečný a odolný ručním zbraním. Dokáže útočit přes zdi na objekty stojící přímo za nimi.
 • Životy: 375
 • Poškození: 30
 • Rychlost útoku: 1.7 /s
 • Typ poškození: Fyzický
 • Dosah: 1.5

Odolnosti:

 • Výbuch: 0/10%
 • Fyzická: 8/10%
Behemoth biter.png Obří kousač Smrtící, velice bytelný a téměř imunní proti ručním zbraním až na ty nejsilnější. Dokáže útočit přes zdi na objekty stojící přímo za nimi.
 • Životy: 3000
 • Poškození: 90
 • Rychlost útoku: 1.2 /s
 • Typ poškození: Fyzický
 • Dosah: 1.5

Odolnosti:

 • Výbuch: 12/10%
 • Fyzická: 12/10%

Plivači

Plivači jsou podobní Kousačům, ale objevují se až později v hře, jakmile se evoluční faktor navýší. Jejich hlavním rozdílem oproti kousačům je jejich útok na dálku. Útoku se nelze vyhnout, jakmile je vyslán, vždy se trefí na původní cíl. Protože je také založen na kyselině, proti které jsou hráčské budovy a výbava méně odolné než proti ostatním druhům škod (a to platí i pro věže a brnění), Plivači v důsledku toho působí větší škody hráči a jeho továrnám. Jejich chování a třídy velikosti se shodují s Kousači, jen jsou jejich životy celkově nižší a jejich odolnost se výlučně projevuje proti výbušninám, proti fyzickým útokům nejsou odolní.

Obrázek Jméno Popis
Small spitter.png Malý plivač Nejslabší plivač. Je lehce zabit, ale drží si odstup.
 • Životy: 10
 • Poškození: 10
 • Rychlost útoku: 0.46 /s
 • Typ poškození: Kyselina
 • Dosah: 13
Medium spitter.png Střední plivač Silnější a pomalejší. Může působit potíže a zabíjet méně vybavené hráče.
 • Životy: 50
 • Poškození: 20
 • Rychlost útoku: 0.46 /s
 • Typ poškození: Kyselina
 • Dosah: 14

Odolnosti:

 • Výbuch: 0/10%
Big spitter.png Velký plivač Ještě větší druh plivače, který vydrží delší dobu.
 • Životy: 200
 • Poškození: 30
 • Rychlost útoku: 0.46 /s
 • Typ poškození: Kyselina
 • Dosah: 15

Odolnosti:

 • Výbuch: 0/15%
Behemoth spitter.png Obří plivač Nejvetší z plivačů s ještě více životy a velice silným útokem.
 • Životy: 1500
 • Poškození: 50
 • Rychlost útoku: 0.46 /s
 • Typ poškození: Kyselina
 • Dosah: 16

Odolnosti:

 • Výbuch: 0/30%

Červi

Červi jsou spojenci Kousasčů a Plivačů a zaútočí na hráče, pokud se přiblíží dost blízko stejným způsobem, jako Plivači. Chovají se jako statické věže a nepronásledují útočníky. Spoléhají se na silný útok a daleký dostřel, aby odradili hráče od sebe a okolních hnízd, ale tyto výhody lze přemoci. Narozdíl od ostatních nepřátel jsou vysoce ohnivzdorní.

Červi se vyskytují jen ve třech velikostech s rostoucí silou. Narozdíl od ostatních se ale velcí a střední červi vyskytují už od začátku hry. Jejich umístění také nemusí být výlučně blízko hnízd. Místo toho je početnost a velikost červů ovlivněna vzdáleností od počátečního rodiště hráče. Pokud se bude hráč vzdalovat od startovní oblasti, může počítat s většími červy ve větším množství.

Obrázek Jméno Popis
Small worm.png Malý červ Slabý červ. Je stále schopen zabít hráče, pokud není prioritně zabit.
 • Životy: 200
 • Poškození: 25
 • Rychlost útoku: 15/s
 • Typ poškození: Kyselina
 • Dosah: 21
Medium worm.png Střední červ Střední červi jsou smrtelní i pro pokročilejší hráče. Je třeba k nim přistupovat opatrně.
 • Životy: 400
 • Poškození: 40
 • Rychlost útoku: 15/s
 • Typ poškození: Kyselina
 • Dosah: 25

Odolnosti:

 • Výbuch: 5/15%
 • Fyzická: 5/0%
 • Oheň: 2/50%
Big worm.png Velký červ Velcí červi nejsou o tolik nebezpečnější, než jsou odolnejší. Jsou téměř nektnuti palbou ručních zbraní.
 • Životy: 750
 • Poškození: 50
 • Rychlost útoku: 15/s
 • Typ poškození: Kyselina
 • Dosah: 26

Odolnosti:

 • Výbuch: 10/30%
 • Fyzická: 10/0%
 • Oheň: 3/70%
Behemoth worm.png Behemoth červ Největší z červů.
 • Životy: 750
 • Poškození: 50
 • Rychlost útoku: 15/s
 • Typ poškození: Kyselina
 • Dosah: 25

Hnízda

Rodiště Kousačů a Plivačů. Hnízda sama jsou bezbranná, ale nepřátelé, které vypouští slouží v podstatě jako stráž a rozptýlení pro hráčovy kulometné věže. Také jsou hnízda často bráněna červy. Hnízda vystavená znečištění ho využívají pro vývoj nepřátelských jednotek, což může vyústit v útok.

Dále od startovní oblasti se zvyšují šance na větší nepřátele. To j určováno proměnou spawn_shift; čím větší hodnota, čím větší šance výskytu silnějších jednotek.

Hnízda jsou vysoce ohnivzdorná a celkově o něco bytelnější než střední červi.

Obrázek Jméno
Biter nest.png Hnízdo kousačů
 • Životy: 350

Odolnosti:

 • Výbuch: 5/15%
 • Fyzická: 2/15%
 • Oheň: 3/60%
Spitter nest.png Hnízdo plivačů
 • Životy: 350

Odolnosti:

 • Výbuch: 5/15%
 • Fyzická: 2/15%
 • Oheň: 3/60%

Expanze

Každých 4-60 minut se skupina 5-20 jednotek oddělí od hnízda, aby stvořila nové. Skupina se pokusí nalézt místo 3-7 sektorů od již existujících hnízd. Pokud takové místo skupina našla, zemře a stvoří nové hnízdo. To je zpočátku malé (jen přibližně jedno hnízdo a několik červů), ale dále se může rozrůstat.

Obrana

Kousači agresivně útočí jen tehdy, pokud oblak znečištění hráčovy továrny dosáhne na hnízda. Hnízda totiž znečištění pohlcují a vyvíjí a líhnou více kousačů, kteří jsou vysláni proti nejbližšímu zdroji pohlceného znečištění. Kousači se pak přesouvají k cíli po co nejkratší cestě, která uvažuje terén, ale nikoli hráčské stavby, které berou jako překážky (např. zdi).

Pokud kolem překážky vede volná cesta, kousači se ji pokusí obejít. Pokud není možné ji obejít, nebo by pokus o obchůzku příliš vychýlil kousače z původní trasy, pokusí se překážku zničit a projít skrz. Toho lze v určitém rozsahu využít; umíštění malých bludišť v pravidelných intervalech podél opevnění dokáže kousače provést klikatou cestou oklenutou věžemi.

Nicméně, pokud se kousač ocitne v blízkosti hráče, věže nebo radaru, bude je brát jako hlavní prioritu a okamžitě zaútočí na ně, opět po co nejkratší cestě s nejmenší možnou obchůzkou.

Evoluce

Šance líhnutí kousačů různých velikostí v závislosti na evoluci. Více detailů v tabulce níže.
Šance líhnutí plivačů různých velikostí v závislosti na evoluci. Více detailů v tabulce níže.

Evoluční faktor je globální proměnná, která určuje, jaké druhy kousačů se líhnou. Pomocí následujícího příkazu je možné zjistit okamžitou hodnotu ve hře:

 /evolution

Pohybuje se mezi 0 (nevyvinutí) a 1 (plně vyvinutí). Momentálně je možné hodnotu pouze zvýšit. Evoluční faktor je navýšen těmito hlavními vlivy:

Metody zvýšení

 • Průběh času velmi mírně navyšuje faktor evoluce.
 • Globální produkce znečištění urychluje evoluci.
 • Ničení hnízd znatelně urychluje evoluci.

Hodnoty níže jsou nastavitelné v game.map_settings.enemy_evolution. Tam je lze libovolně modifikovat.

Výchozí nastavení jsou:

Zdroj Proměnná v enemy_evolution Navýšení v procentech
Vteřina time_factor 0.0004%
1000 jednotek znečištění pollution_factor 0.0015%
Zničení hnízda destroy_factor 0.2%

Produkcí znečištění je myšleno celkové znčištění vyvolané budovami, nikoli znečištění viditelné na mapě. Počítá se tedy i znečištění pohlcené terénem a stromy.

Procenta jsou přičítána na základě násobku spočteného jako 1 - současný evoluční faktor. Tudíž například zničení hnízda na začátku hry vyvolá navýšení pětiny procenta, ale při evolučním faktoru 0.5 je navýšení pouze desetina procenta.

Krom volby druhu kousačů evoluce ovlivňuje i rychlost líhnutí. Tento interval (který je uložen v proměnné spawning_cooldown v objektu enemy-spawner) se pohybuje mezi 360 (při evoluci 0) a 150 tiky (při evoluci 1).

Šance líhnutí podle evolučního faktoru

Hnízdo kousačů
Faktor Malý kousač Střední kousač Velký kousač Obří kousač
0% 100%
5% 100%
10% 100%
15% 100%
20% 100%
25% 82% 18%
30% 67% 33%
35% 53% 47%
40% 40% 60%
45% 29% 71%
50% 18% 82%
55% 8% 80% 12%
60% 79% 21%
65% 63% 37%
70% 38% 62%
75% 33% 67%
80% 29% 71%
85% 26% 74%
90% 24% 76%
95% 16% 59% 25%
100% 13% 50% 37%
Hnízdo plivačů
Faktor Malý kousač Malý plivač Střední plivač Velký plivač Obří plivač
0% 100%
5% 100%
10% 100%
15% 100%
20% 100%
25% 100%
30% 42% 58%
35% 100%
40% 100%
45% 83% 17%
50% 75% 25%
55% 54% 36% 10%
60% 35% 47% 19%
65% 17% 56% 27%
70% 65% 35%
75% 56% 44%
80% 45% 55%
85% 35% 65%
90% 24% 76%
95% 16% 59% 25%
100% 13% 50% 37%

Další četba