User:Knoxy

From Official Factorio Wiki
Jump to: navigation, search

It sounds crazy, but I haven't Factorio. I don't want to explain why.
To brzmi idiotycznie, ale nie mam Factorio. Nie chcę tłumaczyć dlaczego.

Hi! I translate pages drom english to polish. Its boring and slow-400 pages are still waiting! If You want to write something about me or contact with me, bottom of this page is your!

Cześć! Tłumaczę strony z j. angielskiego na polski. Jest to nudne i mozolne, ale 400 stron z wanted pages czeka. Jeśli możesz, pomóż mi. Naciśnij tutaj. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować lub coś o mnie napisać, dół strony jest twój!

Space for You/Miejsce na Twoje wpisy

  • <--use stars and sign by your nick
  • <--użyj gwiazdek oraz podpisz się swoim nikiem