In other languages: Dansk Deutsch English Español Français Italiano 日本語 한국어 Bahasa Melayu Polska Português do Brasil Português Русский Svenska Turkish Українська 中文

Main Page/Get the game

From Official Factorio Wiki
Jump to: navigation, search

Factorio hiện đang được phát triển. Trò chơi có thể được mua tại website chính thức, Steam Early Access, GOGHumble Store. Cũng có phiên bản demo.