In other languages:

Difference between revisions of "User talk:JakubSTR"

From Official Factorio Wiki
Jump to: navigation, search
(History)
(Wielkość stosu)
Line 75: Line 75:
 
| 20 || Niektóre {{L|Equipment modules}}, {{L|Pumpjack}}, {{L|Steel axe}}.
 
| 20 || Niektóre {{L|Equipment modules}}, {{L|Pumpjack}}, {{L|Steel axe}}.
 
|-
 
|-
| 50 || Wszystkie rudy, {{L|Stone}}, {{L|Coal}}, wszystkie {{L|Module|}}, {{L|Electric mining drill}}, {{L|Electric furnace}}, wszystkie {{L|Assembling machine}}, wszystkie {{L|Chests}}, wszystkie {{L|Inserters}}, {{L|Gun turret}}, {{L|Laser turret}}, wszystkie {{L|Power poles}} oraz {{L|Substation}}, roboty techniczne, {{L|Solid fuel}}.
+
| 50 || Wszystkie rudy, {{L|Stone}}, {{L|Coal}}, wszystkie {{L|Module}}, {{L|Electric mining drill}}, {{L|Electric furnace}}, wszystkie {{L|Assembling machine}}, wszystkie {{L|Chests}}, wszystkie {{L|Inserters}}, {{L|Gun turret}}, {{L|Laser turret}}, wszystkie {{L|Power poles}} oraz {{L|Substation}}, roboty techniczne, {{L|Solid fuel}}.
 
|-
 
|-
 
| 100 || {{L|Iron plate}}, {{L|copper plate}}, {{L|steel plate}}, {{L|processing unit}}, {{L|iron gear wheel}}, {{L|stone brick}}, all types of {{L|concrete}}, both isotopes of {{L|Uranium processing|processed uranium}}, {{L|pipe}} (regular), all {{L|Belt transport system|belts}}, {{L|stone wall}}, {{L|landfill}}.
 
| 100 || {{L|Iron plate}}, {{L|copper plate}}, {{L|steel plate}}, {{L|processing unit}}, {{L|iron gear wheel}}, {{L|stone brick}}, all types of {{L|concrete}}, both isotopes of {{L|Uranium processing|processed uranium}}, {{L|pipe}} (regular), all {{L|Belt transport system|belts}}, {{L|stone wall}}, {{L|landfill}}.

Revision as of 12:38, 14 March 2019

Welcome to the Official Factorio Wiki! Now that you have an account, there are a few key places on this Wiki that will be helpful in your efforts to improve it.
First and foremost, please be sure to read and understand the rules of this Wiki. If you have any questions or concerns with these rules, please don't hesitate to ask an Admin.
Secondly, if you're new to editing Wikis and are unfamiliar with MediaWiki's formatting, please be sure to read the help pages. In addition to the help provided by MW, we also provide a style guide that we enforce.
If you're unsure where to begin, please see the editor noticeboard, where information on the current objectives and projects of the Wiki may be found.
Again, welcome, we hope you contribute as much high quality information as you can. :) Bilka (talk) - Admin 10:58, 6 February 2018 (UTC)

Linki

https://wiki.factorio.com/index.php?title=Special:AllPages&namespace=10

https://wiki.factorio.com/Factorio:Editor_noticeboard

https://wiki.factorio.com/Factorio:Wanted_pages/pl

Templatesy https://wiki.factorio.com/index.php?title=Special:AllPages&namespace=10

Stosy

Stos to podstawowe miejsce, w którym znajdują się przedmioty (wydobyte lub wyprodukowane). W jednym stosie mogą znajdować się jednakowe przedmioty o zdefiniowanej liczbie. Każde miejsce, w którym może znajdować się przedmiot ma określon maksymalną liczbę stosów (co dalej definiuje pojemność na dany przedmiot).

Przykłady ekwipunków

 • Ekwipunek gracza:
  • Główny ekwipunek
  • Pasek narzędziowy
  • Zasobnik uzbrojenia, broni i amunicji
  • Miejsce logistycznego wywozu
  • Ręka gracza
 • pojazdy:
  • Samochód (paliwo, amunicja, bagaż)
  • Czołg (paliwo, amunicja, bagaż)
  • Pociąg (lokomotywa - paliwo; wagony - przedmioty)
 • Skrzynie: Skrzynie to zbiór stosów.

Jak działają stosy

Stos przechowuje określoną liczbę jednakowych przedmiotów.

Pierwszy włożony przedmiot determinuje, jaki przedmiot w danym stosie będzie przechowywany. Definiuje również, jak dużo przedmiotów może być przechowywanych w stosie, ponieważ to zależy od maksymalnego rozmiaru stosu dla danego przedmiotu.

Tylko przedmioty mogą być przechowywane w stosach. Nie można przechowywać płynów w stosach.

Wielkość stosu

Maksymalna liczba przedmiotów danego typu w stosach. Poniżej przedstawiono przykłady (kliknij, aby rozwinąć):

Wielkość stosu Przemiot (przykłady)
1 Nuclear fuel, Artillery shell, Satellite, Modular armor, Blueprint.
5 Locomotive, wszystkie Wagony.
10 Roboport, Rocket fuel, Artillery turret, Atomic bomb.
20 Niektóre Equipment modules, Pumpjack, Steel axe.
50 Wszystkie rudy, Stone, Coal, wszystkie Module, Electric mining drill, Electric furnace, wszystkie Assembling machine, wszystkie Chests, wszystkie Inserters, Gun turret, Laser turret, wszystkie Power poles oraz Substation, roboty techniczne, Solid fuel.
100 Iron plate, copper plate, steel plate, processing unit, iron gear wheel, stone brick, all types of concrete, both isotopes of processed uranium, pipe (regular), all belts, stone wall, landfill.
200 Electronic circuit, advanced circuit, Copper cable, czerwony oraz zielony przewód, wszystkie Science pack oprócz space science pack
2,000 Wyłącznie dla space science pack.

Filtrowanie stosów

Stosy są filtrowane domyślnie w obiektach spalinowych (można tam włożyć tylko paliwo), roboportach (roboty i zestawy naprawcze), laboratoriach (pakiety naukowe), automatach montażowych (w zależności od typu produkcji). Stos może być filtrowany przez gracza (ŚPM), ale tylko dla wagonu towarowego oraz w pasku narzędziowym gracza. W przypadku skrzyń filtrowanie nie jest możliwe.

Filtrowanie może być użyte dla zapewnienia konkretnego przedmiotu w przestrzeni magazynowej. Dzięki temu, podajniki i roboty, nie włożą nic co nie odpowiada filtrowi. Ręczna próba włożenia innego przedmiotu też nie będzie skuteczna, dopóki filtr nie zostanie wyczyszczony.

Uszkodzone przedmioty

Uszkodzone przedmioty (np. uszkodzone jednostki, które teraz są przechowywane w skrzyniach), wchodzą w skład stosu z uszkodzonymi przedmiotami (danego typu). Przedmiot uszkodzony nie wchodzi w stos z przedmiotami nieuszkodzonymi. W przypadku, gdy w stosie jest kilka przedmiotów uszkodzonych (z różnymi poziomami zniszczenia) ich uszkodzenia są uśredniane.

Przedmioty z trwałością

Przedmioty z trwałością (np. pakiety naukowe lub zestawy naprawcze) zawsze stosują się razem, niezależnie od trwałości. Trwałość stosu jest trwałością pierwszego przedmiotu, po usunięciu tego przedmiotu, stos ma pełną trwałość. Może się okazać, że stos stworzony przez połączenie kilku przedmiotów z różnymi trwałościami będzie mniejszy niż suma przedmiotów. Wynika to z faktu, że stos sumuje trwałość, a nie liczba przedmiotów.

Bonus do wielkości stosu

Stosy podajników oraz robotów logistycznych mogą być zwiększane przez badania:

Limit liczby stosów

Drewniana skrzynia ograniczona do trzech stosów. Kiedy trzy stosy się wypełnia, podajnik nie będzie dalej wkładał przedmiotów.

Jest możliwość zmniejszania liczby stosów w skrzyniach oraz wagonach, co spowoduje mniejszą liczbę przechowywanych przedmiotów. Przeważnie używa się tej funkcji do przechowywania mniejszej liczby przedmiotów dla zabezpieczenia danego procesu produkcyjnego, jednocześnie nie marnując przedmiotów, które by tylko "wypełniały" przestrzeń skrzyni.

Żeby zmniejszyć pojemność skrzyni, kliknij czerwony X na końcu stosów. Następnie kliknij na jeden ze stosów, aby ustawić limit. Niewypełnialne stosy będą wypełnione na czerwono (patrz: rysunek po prawej). Po wypełnieniu dostępnych stosów, podajniki nie będą dalej wypełniały skrzyni. Nie mniej jednak, gracz może ręcznie włożyć przedmioty do czerwonych stosów.

Szybka obsługa

Istnieją skróty klawiszowe do szybkiej obsługi przesuwania stosów pomiędzy zasobnikami, np. przenoszenie połowy stosu do innego stosu.

Historia

W wersji gry 0.10, liczba maksymalnych przedmiotów została zmieniona z wielokrotności liczby 2 na wielokrotność 10. Spowodowane jest to faktem, że dla większości ludzi bardziej intuicyjnym jest system dziesiątkowy. Zmiana wywołała kontrowersje, bo niektórzy gracze woleli system dwójkowy.

Przykład: Przed zmianą, wielkość stosu dla rudy żelaza wynosi 64, po zmianie 50.