This wiki is about 0.17, the current experimental version of Factorio.

Information about 0.16, the current stable version of Factorio, can be found on stable.wiki.factorio.com.

W innych językach: Deutsch Français Русский 中文

Narzędzia

From Official Factorio Wiki
Revision as of 19:21, 10 September 2017 by BilkaBot (talk | contribs) (Changed links going to the redirect File:Steel-axe.png to go to File:Steel axe.png.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Narzędzia są wykorzystywane do zwiększenia szybkości kopania twojej postaci. Kiedy kopiesz surowce lub przedmioty, szybkość kopania jest uzależniona od aktualnie trzymanego narzędzia. Żelazny topór to twoje podstawowe narzędzie, po odkryciu przetwarzania stali uzyskasz dostęp do lepszego, stalowego topora.

Przegląd

Przedmiot Szybkość Uszkodzenia Wytrzymałość Rozmiar stosu
Brak nieskończona 0
Iron axe.png Żelazny topór 2.5 5 4000 32
Steel axe.png Stalowy topór 4 8 5000 32