W innych językach: Deutsch English Français Italiano 日本語 한국어 Nederlands Русский Українська 中文

Paliwo

From Official Factorio Wiki
Revision as of 19:11, 28 March 2018 by Bilka (talk | contribs) (Removed BurnerNav)
Jump to: navigation, search

Paliwa mogą być włożone do urządzeń spalinowych i spalone, aby je zasilić. W zależności od typu paliwa dostarczają różnej ilości energii, mierzonej w megadżulach (MJ). Megadżul (MJ) jest odpowiednikiem megawatosekundy (MWs). Dzieląc megadżule (MJ) przez zużycie energii w megawatach (MW) daje czas, w którym paliwo będzie spalane.

Typy

To jest lista wszystkich przedmiotów mogących być użytych jako paliwo w urządzeniach spalinowych, posortowanych zgodnie rosnąco:

Item Fuel value Fuel value per raw total
Wood.png
Drewno
2 MJ 4 MJ / sztuka
Wood.png
Kłody
4 MJ 4 MJ / sztuka
Small electric pole.png
Mały słup elektryczny
4 MJ 4MJ / sztuka
Wooden chest.png
Drewniana skrzynia
6 MJ 3 MJ / sztuka
Coal.png
Węgiel
8 MJ 8 MJ / sztuka
Solid fuel.png
Paliwo stałe
25 MJ 20 MJ / sztuka oleju¹
Rocket fuel.png
Paliwo rakietowe
225 MJ 225 MJ / sztuka
Uranium fuel cell.png
Uranowe ogniwo paliwowe
8 GJ² 507 MJ / sztuka rudy uranu³

(¹) Zakłada się, że olej surowy jest przetwarzany w całości w paliwo stałe, przy użyciu Advanced oil processing/pl i Heavy cracking oil/pl jako etapów pośrednich, ale nie Light oil cracking/pl. Możliwe są mniej wydajne metody. W praktyce część przerobu ropy naftowej Petroleum gas jest bardziej prawdopodobna, że jest wykorzystywana do czegoś innego niż paliwo stałe.

(²) To paliwo może być użyte tylko w reaktorze jądrowym i nie może być użyte w innych urządzeniach spalinowych.

(³) Zakładając, że wszystkie U-238 są wzbogacone, wszystkie zużyte komórki są przetwarzane i nie ma premii sąsiedniego reaktora.

Zobacz też