W innych językach: Deutsch English Français Italiano 日本語 한국어 Nederlands Русский Українська 中文

Difference between revisions of "Fuel/pl"

From Official Factorio Wiki
Jump to: navigation, search
(Removed BurnerNav)
Line 1: Line 1:
 
{{Languages}}
 
{{Languages}}
'''Paliwa''' mogą być włożone do [[burner devices/pl|urządzeń spalinowych]] i spalone, aby je zasilić. W zależności od typu paliwa dostarczają różnej ilości energii, mierzonej w megadżulach (MJ). Megadżul (MJ) jest odpowiednikiem megawatosekundy (MWs). Dzieląc megadżule (MJ) przez zużycie energii w megawatach (MW) daje czas, w którym paliwo będzie spalane.
+
'''Paliwo''' może być umieszczone w [[burner devices/pl|urządzeniach spalinowych]] i spalone by je zasilić. Różne rodzaje paliwa dają różną ilość energii, mierzonej w megadżulach (MJ).
 +
 
 +
== Rodzaje ==
 +
 
 +
To jest lista wszystkich przedmiotów, które mogą zostać wykorzystane w urządzeniach spalinowych, posortowane według wartości opałowej:
  
== Typy ==
 
To jest lista wszystkich [[Items/pl|przedmiotów]] mogących być użytych jako paliwo w urządzeniach spalinowych, posortowanych zgodnie rosnąco:
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! Item !! Fuel value !! Fuel value per raw total
+
! Przedmiot !! Wartość opałowa !! Wartość opałowa na sumę materiału !! Dodatek do przyspieszenia pojazdu !! Dodatek do prędkości pojazdu !! Maksymalna prędkość pociągu
 
|-
 
|-
| {{imagelink|wood|Wood}} || 2 MJ || 4 MJ / sztuka
+
| {{imagelink|Wood}} || 2 MJ || 4 MJ na kłodę || 100% || 0% || 259.2 km/h
 
|-
 
|-
| {{Imagelink|Raw wood|Raw wood}} || 4 MJ || 4 MJ / sztuka
+
| {{imagelink|Raw wood}} || 4 MJ || 4 MJ na kłodę || 100% || 0% || 259.2 km/h
 
|-
 
|-
| {{Imagelink|Small electric pole|Small electric pole}} || 4 MJ || 4MJ / sztuka
+
| {{imagelink|Small electric pole}} || 4 MJ || 8 MJ na kłodę || 100% || 0% || 259.2 km/h
 
|-
 
|-
| {{Imagelink|Wooden chest|Wooden chest}} || 6 MJ || 3 MJ / sztuka
+
| {{imagelink|Wooden chest}} || 4 MJ || 2 MJ na kłodę || 100% || 0% || 259.2 km/h
 
|-
 
|-
| {{imagelink|coal|Coal}} || 8 MJ || 8 MJ / sztuka
+
| {{imagelink|Coal}} || 8 MJ || 8 MJ na sztukę węgla || 100% || 0% || 259.2 km/h
 
|-
 
|-
| {{Imagelink|Solid fuel|Solid fuel}} || 25 MJ || 20 MJ / sztuka [[Crude oil/pl|oleju]]¹
+
| {{imagelink|Solid fuel}} || 25 MJ || 2 MJ na jednostkę [[crude oil/pl|ropy naftowej]]<sup>1</sup> || 120% || 5% || 272.2 km/h
 
|-
 
|-
| {{imagelink|rocket-fuel|Rocket fuel}} || 225 MJ || 225 MJ / sztuka
+
| {{imagelink|Rocket fuel}} || 225 MJ || 1.8 MJ perna jednostkę [[crude oil/pl|ropy naftowej]]<sup>1</sup> || 180% || 15% || 298.1 km/h
 
|-
 
|-
| {{imagelink|uranium_fuel_cell|Uranium_fuel_cell}} || 8 GJ² || 507 MJ / sztuka [[Uranium ore/pl|rudy uranu]]³
+
| {{imagelink|Nuclear fuel}} || 1.21 GJ || 9.68 MJ na jednostkę [[crude oil/pl|ropy naftowej]]<sup>1</sup><br/>1.21 GJ na jednostkę [[Uranium-235/pl|uranu-235]] || 250% || 15% || 298.1 km/h
 +
|-
 +
| {{imagelink|Uranium fuel cell}} || 8 GJ<sup>2</sup> || 507 MJ na jednostkę [[uranium ore/pl|rudy uranu]]<sup>3</sup> || Bezużyteczne || Bezużyteczne || Bezużyteczne
 
|}
 
|}
  
(¹) Zakłada się, że olej surowy jest przetwarzany w całości w paliwo stałe, przy użyciu [[Advanced oil processing/pl]] i [[Heavy cracking oil/pl]] jako etapów pośrednich, ale nie [[Light oil cracking/pl]]. Możliwe są mniej wydajne metody. W praktyce część przerobu ropy naftowej [[Petroleum gas]] jest bardziej prawdopodobna, że jest wykorzystywana do czegoś innego niż paliwo stałe.
+
(1) Przy założeniu, że ropa naftowa jest całkowicie przetworzona w paliwo stałe z wykorzystaniem [[advanced oil processing/pl|zaawansowanego przetwórstwa ropy naftowej]] i [[heavy oil cracking/pl|krakingu mazutu]], ale nie [[light oil cracking/pl|krakingu nafty]]. Istnieją bardziej efektywne metody. W praktyce jest bardziej prawdopodobne, że {{L|petroleum gas}} jest wykorzystany do czegoś innego.
 +
 
 +
This assumes the crude oil is processed completely into solid fuel using [[advanced oil processing]] and [[heavy oil cracking]] as intermediate steps, but not [[light oil cracking]]. More efficient methods are possible.  In practice, the [[petroleum gas]] is more likely to be used for something other than solid fuel.
 +
 
 +
(2) Ten rodzaj paliwa może być wykorzystany tylko w [[nuclear reactor/pl|reaktorze jądrowym]]. W przeciwieństwie do innych rodzajów paliwa, nie można go umieścić w standardowych urządzeniach spalinowych.
 +
 
 +
(3) Zakładając, że cały {{L|Uranium-238}} jest wzbogacony, wszystkie zużyte ogniwa zostały przetworzone i że nie ma premii od reaktorów sąsiadujących.
 +
 
 +
 
 +
== Zużycie ==
 +
 
 +
Poniższa formuła może być wykorzystana żeby obliczyć jak długo dane paliwo wystarczy w urządzeniu:
  
(²) To paliwo może być użyte tylko w [[nuclear reactor/pl|reaktorze jądrowym]] i nie może być użyte w innych urządzeniach spalinowych.
+
The following formula can be used to find how long a fuel will last in a device:
 +
<code>Czas palenia (s) = Wartość opałowa (MJ) ÷ Zużycie energii (MW)</code>
  
(³) Zakładając, że wszystkie U-238 są wzbogacone, wszystkie zużyte komórki są przetwarzane i nie ma premii sąsiedniego reaktora.
 
  
== Zobacz też ==
+
== Zobacz również ==
* [[Burner devices/pl|Urządzenia spalinowe]]
+
* {{L|Burner devices}}
 
** {{Imagelink|Burner inserter}} {{Imagelink|Burner mining drill}} {{Imagelink|Boiler}} {{Imagelink|Stone furnace}} {{Imagelink|Steel furnace}} {{Imagelink|Locomotive}} {{Imagelink|Car}} {{Imagelink|Tank}}  
 
** {{Imagelink|Burner inserter}} {{Imagelink|Burner mining drill}} {{Imagelink|Boiler}} {{Imagelink|Stone furnace}} {{Imagelink|Steel furnace}} {{Imagelink|Locomotive}} {{Imagelink|Car}} {{Imagelink|Tank}}  
* [[Electric system/pl|Sieć elektryczna]]
+
* {{L|Electric system}}
* [[Belt transport system/pl]]
+
* [https://www.reddit.com/r/factorio/comments/67xgge/nuclear_ratios/ Proporcje nuklearne]

Revision as of 23:28, 27 July 2018

Paliwo może być umieszczone w urządzeniach spalinowych i spalone by je zasilić. Różne rodzaje paliwa dają różną ilość energii, mierzonej w megadżulach (MJ).

Rodzaje

To jest lista wszystkich przedmiotów, które mogą zostać wykorzystane w urządzeniach spalinowych, posortowane według wartości opałowej:

Przedmiot Wartość opałowa Wartość opałowa na sumę materiału Dodatek do przyspieszenia pojazdu Dodatek do prędkości pojazdu Maksymalna prędkość pociągu
Wood.png
Drewno
2 MJ 4 MJ na kłodę 100% 0% 259.2 km/h
Wood.png
Kłody
4 MJ 4 MJ na kłodę 100% 0% 259.2 km/h
Small electric pole.png
Mały słup elektryczny
4 MJ 8 MJ na kłodę 100% 0% 259.2 km/h
Wooden chest.png
Drewniana skrzynia
4 MJ 2 MJ na kłodę 100% 0% 259.2 km/h
Coal.png
Węgiel
8 MJ 8 MJ na sztukę węgla 100% 0% 259.2 km/h
Solid fuel.png
Paliwo stałe
25 MJ 2 MJ na jednostkę ropy naftowej1 120% 5% 272.2 km/h
Rocket fuel.png
Paliwo rakietowe
225 MJ 1.8 MJ perna jednostkę ropy naftowej1 180% 15% 298.1 km/h
Nuclear fuel.png
Paliwo uranowe
1.21 GJ 9.68 MJ na jednostkę ropy naftowej1
1.21 GJ na jednostkę uranu-235
250% 15% 298.1 km/h
Uranium fuel cell.png
Uranowe ogniwo paliwowe
8 GJ2 507 MJ na jednostkę rudy uranu3 Bezużyteczne Bezużyteczne Bezużyteczne

(1) Przy założeniu, że ropa naftowa jest całkowicie przetworzona w paliwo stałe z wykorzystaniem zaawansowanego przetwórstwa ropy naftowej i krakingu mazutu, ale nie krakingu nafty. Istnieją bardziej efektywne metody. W praktyce jest bardziej prawdopodobne, że gazol jest wykorzystany do czegoś innego.

This assumes the crude oil is processed completely into solid fuel using advanced oil processing and heavy oil cracking as intermediate steps, but not light oil cracking. More efficient methods are possible. In practice, the petroleum gas is more likely to be used for something other than solid fuel.

(2) Ten rodzaj paliwa może być wykorzystany tylko w reaktorze jądrowym. W przeciwieństwie do innych rodzajów paliwa, nie można go umieścić w standardowych urządzeniach spalinowych.

(3) Zakładając, że cały Uran-238 jest wzbogacony, wszystkie zużyte ogniwa zostały przetworzone i że nie ma premii od reaktorów sąsiadujących.


Zużycie

Poniższa formuła może być wykorzystana żeby obliczyć jak długo dane paliwo wystarczy w urządzeniu:

The following formula can be used to find how long a fuel will last in a device: Czas palenia (s) = Wartość opałowa (MJ) ÷ Zużycie energii (MW)


Zobacz również